Birleşmiş Milletler 1945 yılında kurulmuş uluslararası bir örgüttür. Halihazırda 193 Üye Devletten oluşan BM'ye ve çalışmalarına kurucu Şartında yer alan amaç ve ilkeler rehberlik etmektedir. 

BM; İkinci Dünya Savaşı'nı takiben, o boyutta bir yıkımın ve savaşın tekrar etmesini önlemek amacıyla kurulmuştur. Yetersiz olarak görülen Milletler Cemiyeti'nin yerine kurulmuştur. Örgüt ayrıca insani yardım, uluslararası gelişim ve iş birliği, uluslararası anlaşmazlıkların çözümü, diplomasi gibi alanlarda da faaliyet göstermektedir.

Dünyada yer alan 193 ülke, BM'nin tam üyesi konumundadır. Gözlemci üye olarak örgüte katılan iki ülke bulunmaktadır, bunlar da Filistin ve Papalık Devleti'dir. Dünyanın neredeyse tamamını kapsayan örgütün Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça olmak üzere altı resmî dili vardır. 

Birleşmiş Milletler Şartı, örgütün kurucu dökümanıdır. Döküman; aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50 kurucu üyenin katılımıyla haziran ayında San Francisco Konferansı'nda imzalanmış, üye ülkelerin iç hukuk sistemlerince onaylanmasının ardından 24 Ekim 1945'te yürürlüğe girmiştir. Kurucu üyelerden olan Polonya, Konferans sırasında bir hükûmete sahip olmadığı için BM Şartı'nı daha sonra imzalayarak 51. kurucu üye olarak organizasyonda yerini almıştır.

Birleşmiş Milletler'in ana organları; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve BM Sekretaryası'dır. Bu organların tümü, örgüt 1945 yılında kurulduğunda BM Şartı altında oluşturulmuştur. Örgütün temel karar alma organı Genel Kurul'dur. Genel Kurul, aynı zamanda evrensel temsiliyetin geçerli olduğu tek BM organıdır. Güvenlik Konseyi ise barışın korunmasıyla görevlendirilmiş, 5'i (ABD, Fransa, Birleşik Krallık, Rusya, Çin) daimi 15 üyeden oluşan organdır. Güvenlik Konseyi Başkanlığı her yıl farklı bir ülke tarafından üstlenilir. 2023 yılında Bu görevi Birleşik Krallık icra etmektedir.

Birleşmiş Milletler'in idari işleri, beş yıllık yenilenebilir dönemler için seçilen Genel Sekreter tarafından yürütülmektedir. Eski Portekiz Başbakanı António Guterres, 2017'de üstlendiği bu görevde devam etmektedir.