Intell4 – Strategy Channel

Intell4, Intellfor Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne bağlı yayın yapan destekleyici, Türkiye’nin yeni dünya düzenindeki stratejik rolüne katkı sağlamak amacıyla hizmet veren milli bir haber kanalıdır. Intell4, dünyaya yeni bir bakış açısı getirmeyi hedeflerken, ülkemizin menfaatlerini ön planda tutmaktadır.

Haber kanalımız, dünyanın hızla değişen karmaşık koşullarında Türkiye’nin daha güvenli şekilde ilerlemesi için bir çok akademik kurum ve şirketlerle ortak çalışarak verilerini analitik temele dayandırmakta ve olayları sistemsel bir şekilde analiz etmektedir. Intell4, bugünün olaylarına verilerle yaklaşarak geleceğe yönelik doğru analizler yapabilmeyi ve bunları paylaşmayı amaçlar.

Intell4intellfor.com‘a ait tüm verileri ve analizleri kullanma hakkına sahiptir. Intellfor, öngörülerini geliştirirken alışılagelmiş metodların yanı sıra, geçmişten günümüze aktarılmış bilgileri kendi geliştirdiği “Cangash Sistemi” ile birlikte kullanmaktadır.

Doğru ve tarafsız habercilik ilkeleriyle yayın yapan Intell4, dünyanın farklı kuruluşlarından araştırmacı ve yazarların analizlerine yer vermektedir.