Genellikle Birleşik Krallık olarak kısaltılan Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Batı Avrupa'da yer alan egemen bir ülkedir. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık, zengin bir tarihi dokuya, karmaşık bir siyasi yapıya ve küresel sahnede önemli bir konuma sahiptir.

67 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan Birleşik Krallık çeşitli bir etnik kompozisyona sahiptir. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda halklarının yanı sıra ülkede diğer Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinden gelen çok sayıda insan yaşamaktadır.

Anayasal Monarşiyle yönetilen ülkede devletin lideri Kral veya Kraliçe’dir. 2022’den beri ülkenin monarkı Kral III. Charles, hükümetin lideri olan Başbakan ise Kral ile aynı yıl göreve başlayan Rishi Sunak’tır. Ülkenin yasama organı Lordlar Kamarası ile Avam Kamarası olarak adlandırılan iki katmana sahiptir.

Londra hükümeti ile İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda hükümetleri arasında gerçekleştirilen bir yetki devri anlaşması ile bu hükümetler yetkilerinin bir kısmını Birleşik Krallık hükümetine devretmiştir.

Britanya İmparatorluğu’nun sömürgecilik mirasını devralan Birleşik Krallık, bu sebeple dünya çevresindeki birçok ülkeyle hala devam eden çeşitli bağlara sahiptir. Bu bağlar, Milletler Topluluğu gibi organizasyonlar aracılığıyla sürdürülmektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi 5 üyesinden biri olan Birleşik Krallık, NATO, G7, OECD gibi diğer uluslararası kuruluşların da bir parçasıdır. Birleşik Krallık, 1973 yılında tam üyelik kazandığı Avrupa Birliği’nden (o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu) 2016’da başlayan Brexit prosedürüyle 2020 yılında ayrılmıştır.