Hindistan, Güney Asya'da yer alan bir ülkedir ve yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük yedinci ülkesidir. Kuzeybatıda Pakistan, kuzeyde Çin ve Nepal, kuzeydoğuda Butan ve doğuda Bangladeş ve Myanmar ile komşudur. Güneyde Hint Okyanusu ile sınırlanan Hindistan, güneybatıda Mannar Körfezi ve Palk Boğazı ile Sri Lanka'dan ayrılır. Komşuları olan Pakistan ve Çin ile, Keşmir Bölgesi üzerinde bir sınır anlaşmazlığı bulunmaktadır.

Hindistan'ın başkenti, aynı zamanda büyük şehirlerden biri olan Yeni Delhi'dir. Diğer büyük şehirler arasında Mumbai (eski adıyla Bombay), Bangalore, Kolkata (eski adıyla Kalküta), Chennai (eski adıyla Madras) ve Haydarabad bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre; Hindistan, 1,428 milyar kişilik nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda. BM projeksiyonları, 2064'e gelindiğinde bu nüfusun 1,7 milyar kişi ile zirve yapacağını gösteriyor.

Hindistan, resmî olarak tanınan 22'den fazla dil ile dilsel çeşitliliğe sahip bir ülkedir. Hintçe ulusal düzeyde resmî dildir ve İngilizce de resmî ve idari amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Her eyalet ve birlik bölgesinin kendi resmî dilleri de olabilir. Hindistan'a özgü 447 yerel dil bulunduğu düşünülmektedir.

Hindistan federal parlamenter demokratik bir cumhuriyettir. Hindistan Cumhurbaşkanı devletin başı, Başbakan ise hükümetin başıdır. Ülke; merkezi, eyalet ve yerel yönetim düzeylerinden oluşan çok katmanlı bir yönetim sistemine sahiptir. Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu, Başbakanı ise Narendra Modi'dir.

Hindistan binlerce yıl öncesine dayanan zengin bir tarihe sahiptir. Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan İndus Vadisi Uygarlığı'na (M.Ö. 2600-1900) ev sahipliği yapmıştır. Hindistan, tarihi boyunca Maurya, Gupta ve Babür imparatorlukları da dâhil olmak üzere birçok güçlü imparatorluk ve hanedanlığın yükselişine ve çöküşüne tanıklık etmiştir. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi 17. yüzyılda Hindistan üzerinde sömürge yönetimi kurmuştur. Bu yönetim yerini 1858'de Britanya İmparatorluğu'na bırakmış; bu yönetim, Hindistan 15 Ağustos 1947'de bağımsızlığını kazanana kadar devam etmiştir. 

Hindistan, etnik ve dini çeşitliliğiyle bilinmektedir. Hindistan'da yaşayan başlıca dinler arasında Hinduizm, İslam, Hristiyanlık, Sihizm, Budizm ve Jainizm yer almaktadır. Hinduizm en büyük dindir ve nüfusun çoğunluğu kendini Hindu olarak tanımlamaktadır.

Hindistan, tarım, imalat ve hizmet sektörlerinin gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYİH) katkıda bulunduğu karma bir ekonomiye sahiptir. Dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomilerinden biridir. Ülke, bilgi teknolojisi endüstrisi, dış kaynak hizmetleri ve büyük bir tüketici pazarı ile tanınmaktadır. Hindistan'ın GSYİH'si, 3,2 trilyon dolara yakın olarak hesaplanmıştır.