Japonya, Doğu Asya'da yer alan bir ada ülkesidir. Honshu, Hokkaido, Kyushu ve Shikoku olmak üzere dört ana ada ve 6 bin 800'den fazla küçük adadan oluşur. Ülke Pasifik Okyanusu'nda yer alır ve genellikle "Yükselen Güneşin Ülkesi" olarak anılır.

Tokyo, Japonya'nın başkenti ve aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Diğer büyük şehirler arasında Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo ve Kyoto bulunmaktadır.

125 milyona yakın fakat azalma eğiliminde olan nüfusuyla Japonya, dünyanın en kalabalık 11. ülkesi konumunda yer almaktadır. Japonya'nın başkenti Tokyo, 40 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropolitan alanları arasındadır.

Japonca, Japonya'da resmi ve en yaygın konuşulan dildir. Japon yazı sistemi üç alfabeden oluşur: Kanji (Çince'den ödünç alınan karakterler), Hiragana ve Katakana.

Japonya, parlamenter bir anayasal monarşidir. Simgesel bir konum olan İmparatorluk, devletin en üst düzey konumudur. Başbakan ise hükûmetin lideridir. Ülke, Ulusal Diyet olarak bilinen iki kamaralı bir yasama organına sahiptir. Parlamentonun üst kamarası "Danışmanlar Meclisi", alt kamarası "Temsilciler Meclisi" olarak adlandırılır. Japonya'nın güncel İmparatoru Naruhito, Başbakanı ise Fumio Kishida'dır. 

Japonya binlerce yıl öncesine dayanan zengin bir tarihe sahiptir. Çeşitli hanedanlıkların yükselişine ve çöküşüne, izolasyon dönemlerine ve komşu ülkelerle önemli kültürel alışverişlere tanık olmuştur. Japonya'nın feodal dönemi; daimyō (feodal lordlar), samuray (elit asker sınıfı) ve şogunların (askeri diktatörler) egemenliği ile karakterize edilmiştir. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Japonya, hızlı bir modernleşme dönemi geçirmiş ve sanayileşmiş bir ulus olarak ortaya çıkmıştır.

Japon kültürü; çay törenleri, geleneksel tiyatro (Noh, Kabuki gibi) ve ikebana (çiçek düzenleme) ve kaligrafi gibi çeşitli sanat formları gibi geleneksel gelenek ve uygulamalara derinlemesine kök salmıştır. Ülke aynı zamanda anime, manga ve J-pop müzik gibi modern popüler kültürü de benimsemektedir.

Japonya, sahip olduğu 4,23 trilyon dolarlık nominal gayrisafi yurtiçi hasılasıyla (GSYİH) dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahiptir. Teknoloji, otomobil üretimi, elektronik ve robotik alanlarındaki ilerlemeleriyle tanınmaktadır. Başlıca Japon şirketleri çeşitli sektörlerde küresel lider konumundadır. Ülkede, ulusal para birimi olan Japon yeni kullanılmaktadır.