Resmî adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) olarak bilinen Kuzey Kore, Doğu Asya'da yer alan bir ülkedir. Kore Yarımadası'nın kuzey kesiminde yer alır ve kuzeybatıda Çin, kuzeydoğuda Rusya ve güneyde Güney Kore olarak bilinen Kore Cumhuriyeti ile sınır komşusudur. Kuzey Kore, tüm yarımadanın ve komşu adaların meşru hükûmeti olduğunu iddia etmektedir

Pyongyang, Kuzey Kore'nin başkenti ve en büyük şehridir. Diğer büyük şehirler arasında Hamhung, Chongjin, Nampo ve Wonsan bulunmaktadır.

Dünya Bankası'nın 2022 verilerine göre, Kuzey Kore'nin nüfusu 26 milyon civarındadır.

Korece'nin Munhwao varyantı, Kuzey Kore'nin resmî dilidir. Bu varyant, Pyongyang lehçesinden esinlenerek oluşturulmuş ve 1966'da standart olarak belirlenmiştir. 

Kuzey Kore, Kore İşçi Partisi'nin iktidar partisi olduğu tek partili bir devlettir. Ülke hükûmeti diktatörlük olarak karakterize edilir ve iktidar kalıtsaldır. Ülkenin siyasî sistemi, önemli bir güç ve yetkiye sahip olan Yüce Lider'in liderliği etrafında dönmektedir. 2011'den beri bu konumda olan Kim Jong-un; Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri, Devlet İşleri Başkanı, Cumhuriyet Mareşali, Saygıdeğer Yoldaş ve Silahlı Kuvvetler Başkumandanı gibi unvanlara sahiptir.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kore, iki ayrı ülkeye bölünmüştür. SSCB'nin kontrolünde kalan bölgede, 1948 yılında Kuzey Kore kurulmuştur. Kore Savaşı (1950-1953); Kuzey ve Güney Kore arasında önemli bir çatışmaya neden olmuş, ABD ve SSCB gibi dönemin önde gelen güçlerinin de müdahil olduğu bir savaşa dönüşmüştü. İki ülke, resmî bir barış anlaşmasının olmaması nedeniyle teknik olarak savaşta kalmaya devam etmektedir.

Kuzey Kore, uluslararası toplumdan izole olma politikasıyla bilinmektedir. Ülkenin siyasî sistemi ve bilgi üzerindeki sıkı kontrolü, dış dünya ile sınırlı etkileşime yol açmıştır.

Kuzey Kore'nin nükleer silah programı uluslararası bir endişe konusu olmuştur. Ülke, çok sayıda nükleer deneme ve füze fırlatması gerçekleştirmiş, bu da uluslararası toplumla gerginliklere yol açmıştır.

Kuzey Kore ekonomisi son derece merkezileşmiştir. Ekonomi; madencilik, imalat ve tarım gibi sektörlerde toplanır. Ülke, gıda kıtlığı ve modern teknoloji ve kaynaklara sınırlı erişim dâhil olmak üzere ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır.

Kuzey Kore; siyasi baskı, zorunlu çalışma kampları ve temel özgürlüklere getirilen kısıtlamalar da dâhil olmak üzere insan hakları durumuna ilişkin önemli eleştiri ve endişelerle karşı karşıya kalmıştır.