II’inci Dünya Savaşı’ndan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)'nun kalıcı üyesi olan günümüz Fransa’sı Galya olarak bilinen bir Roma İmparatorluğu eyaletinin üstüne kuruludur. Fransa Cumhuriyeti, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, Monako, Andorra ve İspanya ile komşu olan, Batı Avrupa'da bir ülkedir ve Avrupa Birliği'nin kurucu üyesidir.

Başkenti Paris olan ülkenin, nüfusu 66.627.602, yüzölçümü ise 643.427 km²’dir. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’sı 2,429 Trilyon Dolar olan Fransa’nın önemli siyasi partileri ise;  Cumhuriyet İleri (LREM), LR (Cumhuriyetçiler), PS (Sosyalist Parti), FN (Ulusal Cephe), MODEM (Demokrat Hareket), Nouveau Centre (Yeni Merkez), PCF (Fransa Komünist Partisi), EELV (Avrupa Çevreci Hareketi Yeşiller), PG (Sol Parti), UDI (Demokratlar ve Bağımsızlar Birliği) şeklindedir.

Ülkede bir çok dini grup bulunmaktadır. Bu dinlerin; yüzde 73’ü Katolik, yüzde 18.5 Ateist, yüzde 7.5’i Müslüman, yüzde 1.6’sı Protestan ve yüzde 0.9’u Yahudilerden oluşmaktadır.

ÜLKE EKONOMİSİ

Fransa Cumhuriyeti ekonomik açıdan oldukça gelişmiş ve çeşitlendirilmiş bir ülke. Fransa ekonomisinin, Almanya ve İngiltere'den sonra Avrupa Birliği'nin en büyük üçüncü ekonomisi olduğu biliniyor.  Kimya endüstrisi, Fransa için kilit bir iş koludur ve diğer üretim etkinliklerinin gelişimine ve ekonomik büyümeye katkıda bulunur. Ülkenin turizm iş kolu da, dünyada en çok ziyaret edilen yerlerinden biri Fransa olduğu için ekonominin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. 

Uluslararası Para Fonu-International Monetary Fund (IMF)’ye göre, 2013'te Fransa’da kişi başına düşen GSYİH ile dünyanın 20’inci ülkesi olmuş ve kişi başına 44.600 dolar GSYİH değeri elde etmişti. 2013 yılında Fransa, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi'nde 0.884 puan ile yüksek oranda gelişme elde etmiş ve Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde 25’inci sırada yer almıştır.