Suriye Arap Cumhuriyeti

Yüzölçümü: 185.180 km²

Yönetim şekli: Sosyalist Demokratik Halk Cumhuriyeti

Nüfus: 18,4 milyon

Resmi dili: Arapça; yaygın olmamakla birlikte Fransızca ve İngilizce de konuşulmaktadır.

Din: %86 Müslüman (%60’ı Sünni, %16’sı Alevi), %12 Hıristiyan, %2 (Şii, Dürzi)

Başkent: Şam

Etnik yapı: %90,3 Arap, %9,7 Kürt, Ermeni ve diğer.

GENEL BİLGİLER

Coğrafi Konum

Akdeniz’in kuzeydoğusunda yer alan Suriye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği bir bölgede bulunmaktadır. Coğrafi konumun da etkisiyle Suriye’de beş farklı iklim bölgesi bulunmaktadır. Ülkenin kuzeyindeki Akdeniz’e açılan kıyı düzlüklerinde yağışlı ve ılıman kışlar ile sıcak ve nemli yazlar yaşanmaktadır. 

Orta Doğu’da yer alan ve Akdeniz’e kıyısı olan Suriye; Türkiye (822 km), Irak (605 km), Ürdün (375 km), Lübnan (375 km) ve İsrail (76 km) ile sınıra sahiptir. Yarı kurak arazilere ve çöllerle kaplı düzlüklerden oluşan Suriye topraklarının %24,8’i ekilebilir araziler, %4,47’si düzenli hasat sağlanan alanlardır.  

İdari Yapı

Suriye başkanlık sistemi ile yönretilmekte olup, başbakan, başbakan yardımcıları ve bakanlar başkan tarafından atanmaktadır. Beşar Esad, 2000 yılında babası Hafız Esad’ın ölümü ile başkanlığa gelmiştir. Mayıs 2007 ve Haziran 2014 tarihlerinde yapılan seçimler sonucunda yeniden yedi yıllık dönem için devlet başkanı seçilmiş olup, 2021 yılına kadar görevde kalması beklenmektedir.

Ülkede halk tarafından seçilmiş bir parlamento ve devlet başkanı tarafından atanan bir hükümet görev yapmaktadır. Baas partisi ülkedeki baskın politik gücü oluşturmaktadır.

Suriye’de Mart 2011’de yönetim karşıtı gösteriler şeklinde başlayan olaylar kısa sürede bir iç savaşa dönüşmüştür. Suriye’de iç savaş halen devam etmektedir.  Bu süreçte devletin etkinliği, yönetimin ülke toprakları üzerindeki hakimiyeti ve kamu idaresinin işleyişi karmaşık ve tartışmalı bir hale gelmiştir.

Suriye idari bakımdan 14 bölgeye (muhafazat) ayrılmıştır: Haseki, Lazkiye, Al Kuneytra, Rakka, As Suveyda, Dar'a, Deyr az Zor, Dimashq, Halep, Hama, Homs, İdlib, Şam ve Tartus.

Ancak devam eden iç savaş sürecinde, Suriye rejiminin bu bölgelerin bazılarının kontrolünü kaybetmiş, bazılarının ise sadece kent merkezlerinde yönetimini sürdürebilmektedir.

Doğal Kaynaklar

Suriye’nin başlıca doğal kaynakları; petrol, fosfat, krom, manganez, asfalt, demir cevheri, kaya tuzu, mermer ve alçı taşıdır.

İç savaş öncesi 380 bin varil/gün olan petrol üretiminin 2017 yılında 10 bin varil/güne kadar düştüğü tahmin edilmektedir.

Ülkenin başlıca tarım ve hayvancılık ürünleri; buğday, arpa, pamuk, mercimek, nohut, zeytin, şeker pancarı; sığır, koyun, yumurta ve süttür. Suriye sanayisi; petrol, tekstil, gıda işleme, içecek, tütün, fosfat işleme, çimento ve oto montaj sektörlerinde yoğunlaşmıştır.