Güney Amerika'nın kuzeybatı köşesinde yer alan Kolombiya; kuzeybatıda Panama, doğuda Venezuela ve Brezilya, güneyde Peru ve Ekvador, batı ve kuzeyde ise Pasifik Okyanusu ve Karayip Denizi ile çevrilidir. Yaklaşık olarak 1 milyon 142 bin kilometrekarelik bir alanı kaplayan Kolombiya, dünyanın alan bakımından en büyük 25. ülkesidir.

CIA verilerine göre; Kolombiya, 50 milyona yaklaşan bir nüfusa sahiptir. Bu nüfus; Mestizolar, Afro-Kolombiyalılar ve yerli topluluklar başta olmak üzere birçok çeşitli etnik gruptan oluşmaktadır. Bu çeşitliliğin sonucu olarak ülkede 60'tan fazla dil konuşulmaktadır. Ayrıca bu çeşitlilik, Kolombiya'yı dünyadaki "mega-çeşitli" olarak sınıflandırılan 17 ülkeden biri yapmaktadır.

Başkent ve ülkenin kalbi olan Bogotá; Kolombiya'nın siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olarak hizmet vermektedir. Medellín, Cali, Barranquilla ve Cartagena gibi diğer büyük şehirler de ülkenin dinamik kentsel manzarasına katkıda bulunmaktadır.

Kolombiya'nın tarihi kökleri, çok sayıda yerli uygarlığa ev sahipliği yaptığı Kolomb öncesi dönemlere kadar uzanmaktadır. İspanyolların 16. yüzyıldaki keşif ve sömürgeleştirmesinden sonra Kolombiya; İspanya'nın Yeni Granada Genel Valiliği'nin bir parçası haline gelmiştir. Kolombiya, 1819 yılında bağımsızlığını kazanmış ve daha sonra 1831 yılında bağımsız bir ülke olmuştur.

Ülkenin kültürel mirası; yerli geleneklerin, İspanyol sömürge etkilerinin ve köleleştirilmiş Afrikalıların getirdiği Afrika kökenlerinin bir karışımını yansıtmaktadır. Kolombiya edebiyatı, müziği ve dansı, salsa ve cumbia müziği gibi ünlü türler ve vallenato gibi geleneksel dans formlarıyla bu çeşitliliği sergiler.

Başkanlık hükûmet sistemiyle yönetilen Kolombiya Cumhuriyeti'nde devletin ve hükûmetin lideri Devlet Başkanıdır. Şu anda bu görevi 2022'de seçilen Gustavo Petro icra etmektedir. Ülkede yasama işlevi, iki kamaralı Kongre tarafından gerçekleştirilir. Kongre'nin üst kamarası Senato, alt kamarası da Temsilciler Meclisi'dir.

Kolombiya'nın gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) azalma eğilimi göstermektedir. Yapılan tahminler, 2023 yılında GSYİH'nin 334,7 milyar dolara gerileyeceği yönündedir. Ülkede ulusal para birimi olan Kolombiya pesosu kullanılmaktadır. 

Kolombiya; ELN ve FARC gibi paramiliter isyancı örgütlerle geçmişte ciddi sorunlar yaşamış, çatışmalardan doğan istikrarsızlıklarla mücadele etmiştir. Bu örgütlerin kimi faaliyetlerini durdurmuş, kimi de Petro hükûmetiyle anlaşma görüşmelerine gitmiştir. Çatışmalar hâlâ tam anlamıyla durmuş değildir.