İtalya, resmî adıyla İtalyan Cumhuriyeti, Güney Avrupa'da yer alan bir yarımada ülkesidir. Akdeniz'in ortasında yer alan ülke; kuzeyde İsviçre ve Avusturya, kuzeybatıda Fransa, kuzeydoğuda Slovenya ile sınır komşusudur. Aynı zamanda dünyanın en küçük devletlerinden ikisi olan Vatikan ve San Marino'yu çevreleyen İtalya'nın, tamamı İsviçre tarafından kuşatılmış bir komünü ve Afrika tektonik plakasında birkaç adası bulunmaktadır. 301 bin 230 kilometrekarelik bir yüz ölçümü bulunan İtalya, bu topraklarda yaklaşık 60 milyon vatandaşa ev sahipliği yapmaktadır.

Başkenti Roma olan ülkenin resmî dili İtalyanca olsa da farklı bölgelerde İtalyanca'nın yanında farklı resmî diller de belirlendiği görülür. Ülkedeki vatandaşların yaklaşık yüzde 84'ü kendini Hristiyan olarak tanımlamaktadır.

Antik Roma devletlerinin mirasçısı olan İtalya, Roma İmparatorluğu ve Roma Cumhuriyeti döneminde yapılan Kolezyum gibi eserlere sahiptir. 

Avrupa Birliği'nin kurucu altı üyesinden biri olan İtalya, 2,1 trilyon dolara yaklaşan gayrisafi yurtiçi hasılasıyla (GSYİH) dünyanın en zengin 8. ülkesi konumundadır. Avro bölgesinin de bir üyesi olan İtalya'da avro kullanılmaktadır.

Siyasal sistemi parlamenter cumhuriyet olan İtalya'da devletin en yüksek yetkilisi Cumhurbaşkanıdır. Yürütmenin esas organı olan kabineyi ise Başbakan yönetir. İtalya'da Cumhurbaşkanı 2015 yılında göreve gelen Sergio Mattarella, Başbakan ise geçtiğimiz yılın sonunda seçilen Giorgia Meloni'dir. Ülkede yasama görevini iki kamaralı ulusal meclis gerçekleştirir. Meclisin üst kanadını Cumhuriyet Senatosu, alt kanadını ise Temsilciler Meclisi oluşturur.