Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Abu Dabi, Dubai, Acman, Füceyre, Resü’l-Hayme, Şarika ve Ummül-Kayveyn emirliklerinin oluşturduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dünyada en zengin petrol rezervine sahip ülkelerin başında yer alıyor ve Körfez ülkelerinin ortak siyasetinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

Nüfus: 9,4 milyon (2017)

Etnik yapı: Yüzde 27 Hindistan, yüzde 13 Pakistan, yüzde 7 Bangladeş, yüzde 3 Sri Lanka ve yüzde 38 diğer ülke kökenliler. (Nüfusun yaklaşık yüzde 13’ü BAE vatandaşı)

Yüzölçümü: 83 bin 600 kilometrekare

Dil: Arapça

Din: Yüzde 76’sı Müslüman, yüzde 9’u Hristiyan, yüzde 15’i diğer dinlere mensup 

Para birimi: Dirhem (AED)

Yasama organı: Federal Ulusal Konsey

Genel Durum

BAE, İngilizlerin 1971 yılında Basra’dan çekilmesinin ardından yedi emirliğin bir araya gelmesiyle kuruldu.  Her emirlik kendi emirleri tarafından yönetiliyor. BAE’de siyasi parti yoktur. BAE Devlet Başkanı, yasama ve yürütme yetkisine sahiptir. Yedi emirliğin Emirlerinden oluşan Yüksek Konsey, BAE’deki en üst düzey yetki ve karar organıdır. Yüksek Konsey’in Başkanı BAE Devlet Başkanı’dır. 

Orta Doğu’da Arap Yarımadası’nın güneydoğusunda bulunan, Umman ve Suudi Arabistan’la komşu olan BAE’nin, topraklarının ve petrol üretiminin yaklaşık yüzde 90’ı Abu Dabi Emirliği’ndedir. İkinci büyük Emirlik ise Dubai’dir.

Ekonomi

Dünya petrol rezervinin yüzde 7’sine sahip BAE’de, 2016 rakamlarına göre, gayri safi yurt içi hasıla 693 milyar dolar. Ülkede kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla 45 bin dolar civarında. Yüzde 4 büyüme gösteren ülkede işsizlik yüzde 3,5 civarında.  Ekonomisi petrol ve doğal gaza dayalı BAE’de 2016 verilerine göre günde 2,82 milyon varil petrol üretiliyor. Bunun 2,68 milyon varili ihraç ediliyor. BAE'nin kanıtlanmış petrol rezervlerinin miktarı 97,8 milyar varil.

Yüksek askeri harcamaların dikkati çektiği ülkenin ihracat ortakları arasında İran, Umman ve Japonya ilk üçte yer alıyor. İthalat ortaklarında da Çin, Hindistan ve ABD başı çekiyor.