DSÖ, uluslararası sağlık çabalarını koordine etmek ve küresel sağlık sorunlarını ele almak amacıyla 7 Nisan 1948 tarihinde kurulmuştur. Örgütün karar alma organı Dünya Sağlık Kurulu'dur ve DSÖ, bu kurulun anayasası altında faaliyet göstermektedir.

DSÖ, küresel sağlık politikalarının şekillendirilmesinde, standartların belirlenmesinde ve üye ülkelere teknik destek sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sağlıkta eşitliği teşvik etmek, sağlık sistemlerini güçlendirmek ve halk sağlığı acil durumlarına müdahale etmek için hükûmetler, kuruluşlar ve paydaşlarla iş birliği yapar.

Örgütün işlevleri arasında sağlık konularında liderlik sağlamak, kanıta dayalı politikalar geliştirmek için araştırmalar yapmak, uluslararası sağlık standartlarını ve kılavuzlarını belirlemek, hastalıkların izlenmesini ve gözetimini teşvik etmek ve üye ülkelere teknik yardım ve destek sağlamak yer almaktadır.

DSÖ, bulaşıcı hastalıklar (HIV/AIDS, sıtma, tüberküloz gibi), bulaşıcı olmayan hastalıklar (kanser, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar gibi), ruh sağlığı, anne ve çocuk sağlığı, beslenme, çevre sağlığı, acil durum hazırlığı ve salgınlara ve pandemilere müdahale dahil olmak üzere çok çeşitli sağlık sorunlarını ele almaktadır.

DSÖ, üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan karar alma organı olan Dünya Sağlık Kurulu tarafından yönetilmektedir. Kurul, küresel sağlık konularını tartışmak ve kararlar almak için her yıl toplanır. Örgüt, üye devletler tarafından atanan ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Genel Direktör tarafından yönetilmektedir.

DSÖ, sağlık sorunlarını birlikte ele almak için diğer Birleşmiş Milletler kuruluşları, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve akademik kurumlarla ortaklaşa çalışır. Küresel olarak sağlık sonuçlarını iyileştirmek için işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik eder.

DSÖ'nün güncel Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dur.