İber Yarımadası'nın büyük bölümünü kaplayan İspanya, 505 bin kilometrekareden fazla alanı kaplamaktadır. Başkenti Madrid olan ve parlamenter monarşi sistemiyle yönetilen ülkenin Kralı VI. Felipe, Başbakanı Pedro Sánchez'dir. 17 otonom bölge ve 2 otonom şehirin oluşturduğu ülkede 47 milyondan fazla insan yaşamaktadır.

Avrupa Birliği, NATO, G20, OECD gibi uluslararası organizasyonlara üye olan İspanya, 1,68 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılaya sahiptir ve GSYİH'sinde turizm, hizmetler, endüstri ve tarım  sektörleri baskın rol oynamaktadır. Gelişmiş bir ekonomi olarak değerlendirilir.