Hollanda, Batı Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Doğuda Almanya, güneyde Belçika ve kuzeybatıda Kuzey Denizi ile çevrilidir. Ülke, topraklarının yaklaşık dörtte biri deniz seviyesinin altında kalan düz manzarasıyla bilinir. Bu durum, su seviyelerini yönetmek için geniş setler, kanallar ve su birikintileri sistemlerinin geliştirilmesine yol açmıştır.

Hollanda'nın başkenti, aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olan Amsterdam'dır. Diğer büyük şehirler arasında Rotterdam, Lahey (Felemenkçe: Den Haag, İngilizce: The Hague), Utrecht ve Eindhoven bulunmaktadır. Başkentin Amsterdam olmasına karşın, hükûmet konağı Lahey'de yer almaktadır.

Hollanda'nın yaklaşık nüfusunun 18 milyon kişi olduğu bilinmektedir. Nüfus yoğunluğu yüksek olan Krallık halkının büyük çoğunluğu Hollanda'da yaşamaktadır. Krallığa bağlı diğer ülkeler olan Curaçao, Aruba, Sint Maarten ve Karayipler Hollandası bölgelerinin toplam nüfusu 400 bin kadardır.

Felemenkçe, Hollanda'nın resmî dilidir. Nüfusun çoğunluğu tarafından konuşulur ve Felemenkçe dilinin ülke ve dünya genelinde çeşitli lehçeleri vardır.

Hollanda parlamenter bir anayasal monarşidir. Devletin en üst düzey yetkilisi kraldır ve 2013 yılından beri Willem-Alexander tahtı elinde tutmaktadır. Bununla birlikte, hükümdarın rolü büyük ölçüde törenseldir. Başbakan'ın hükûmetin başı olarak görev yaptığı parlamenter bir sistemle yönetilen ülkede Başbakan, istifa edeceğini ve siyaseti bırakacağını açıklayan Mark Rutte'dir.

Hollanda'nın tarihi antik çağlara kadar uzanmaktadır, ancak modern devletin oluşumu 16. ve 17. yüzyıllarda İspanyol yönetimine karşı Hollanda İsyanı'na kadar izlenebilir. Bu süreçte önemli bir deniz gücü hâline gelen Hollanda, Endonezya ve Surinam da dâhil olmak üzere dünyanın bazı bölgelerinin kolonileştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından işgal edilen ülke, savaştan sonra Avrupa Kömür Çelik Topluluğu olarak kurulan Avrupa Birliği'nin altı kurucu üyesinden biri oldu.

Hollanda çeşitli ve açık bir ekonomiye sahiptir. Güçlü tarım sektörü, gelişmiş imalat ve önemli mal ve hizmet ihracatı ile bilinir. Rotterdam, dünyanın en büyük limanlarından biridir ve uluslararası ticarette önemli bir rol oynamaktadır. Ülke ayrıca bahçecilik, teknoloji ve finansal hizmetler gibi sektörlerdeki uzmanlığıyla da biliniyor.

Hollanda, Rembrandt ve Vermeer gibi ünlü ressamların ülkeden çıktığı zengin bir kültürel mirasa sahiptir.

Hollanda; geniş bir bisiklet yolu ağına sahip gelişmiş ulaşım sistemiyle tanınır. Öyle ki Hollanda'da 18 milyonluk nüfusun 23 milyon bisikleti vardır.

Hollanda, bahar mevsiminde canlı renklerde açan ve dünyanın dört bir yanından turist çeken lale tarlalarıyla ünlüdür. Yel değirmenleri de ülkenin ikonik sembollerindendir ve tarihsel olarak tahıl öğütmek ve su seviyelerini yönetmek gibi çeşitli amaçlar için kullanılmıştır.