LİBYA

Yönetim biçimi: Temsilciler Meclisi (Geçici)

Resmi dili: Arapça

Başkent: Trablus

Yüzölçümü: 1.759.540 km2

Nüfus: 6,51 milyon

Dini yapı: Müslüman %96,6, Hristiyan %2,7, Diğer%0,7

Büyük kentler: Bingazi: 633, Misurata: 286, Tobruk: 138, Sebha: 99, Zawiya: 87,Sirte: 78 (Bin kişi)

Coğrafi Konum

Afrika kıtasının, kuzeyinde Akdeniz kıyısında yer alan Libya, kuzeyde Akdeniz, doğuda Mısır, güneydoğuda Sudan güneyde Nijer ve Çad, batıda ise Cezayir ve Tunus’la çevrilidir. Toprak bakımından Afrika’nın dördüncü büyük ülkesidir. Bu geniş toprakların % 95’i çöl veya kurak arazidir. Libya iklimi yükseklik ve denize yakınlık bakımından çeşitlilik arz eder. Fakat genel olarak ülke, çöl ikliminin tesiri altındadır.

Mevcut Durum

Merkezi yönetimin zayıflığı, kuruluşların etkisizliği ve milislerin giderek çoğalması Libya’nın istikrara ulaşmasının önünde birer tehdit olarak durmaktadır. Koalisyonu oluşturan “Liberal Ulusal Güçler İttifakı” (NFA) ile Müslüman Kardeşlerin siyasi kanadı olan “Adalet ve İnşaat Partisi” (JCP) arasındaki çekişme nedeniyle Başbakan Ali Zidan başkanlığındaki koalisyon hükümeti hükümeti felç olmuştur.

İçişleri Bakanlığı’nda İslamcı milisler etkin durumda iken, Savunma Bakanlığı’nda milisler, laikler ve eski rejim üyeleri hakim durumdadır. Petrol Bakanlığı’ndan sorumlu olan Adalet ve İnşaat Partisi” Libya siyasetine ayrı bir kaldıraç görevi görmektedir.

Bu bölünme aynı zamanda Genel Ulusal Kongre (parlamento) içerisindeki, en büyük parlamenter blok olan “Liberal Ulusal Güçler İttifakı” (NFA) ile parlamento seçimlerinde ikinci gelen “Adalet ve İnşaat Partisi” (JCP) arasındaki çatışmayı da yansıtmaktadır.

 

“Adalet ve İnşaat Partisi” (JCP), daha köktenci olan şehitlerin kanına sadakat bloğu tarafından desteklenmekte ve iyi donanımlı milisler sayesinde de gücü ellerinde tutmaktadırlar.

 

Siyasete katılan eski rejim üyelerinin önlemeye çalıştığı, tartışmalı siyasi tecrit yasası JCP’nin isteğiyle Mayıs 2013’de geçirilmiştir.

 

Yeni çıkarılan kanunlar, İslamcı liberal muhaliflerin çoğunun siyasetten temizlenmesine hizmet etmiştir ancak, yasama deneyiminin eksikliği ve sıradan vatandaşlar arasında parlamentoya karşı olumsuz düşüncelerin artması, önümüzdeki dönemde parlamentonun etkinliğini zayıflatmaya devam edecek gibi görünmektedir.

 

Azgelişmiş doğudaki ayrılıkçılar, Kasım 2013'te bağımsız bölgesel bir petrol firmasını tek taraflı olarak kurmuşlardır.

 

Özerklik isteyenler, Libya’nın Doğuda Sirenayka, batıda Trablus ve Güneyde Fezzan olmak üzere üç bölgeye ayrılmasını savunmaktadırlar.

 

Ayrılıkçılar, ülkenin petrol rezervlerinin % 60'ının bulunduğu doğudaki petrol zenginliğinden daha fazla pay alabilmek için başkent Trablus’taki merkezi hükümet ile bir anlaşma yapmayı beklemektedir.