Romanya; Güneydoğu Avrupa'da yer alan, güneyde Bulgaristan, güneybatıda Sırbistan, batıda Macaristan, kuzeyde Ukrayna ve kuzeydoğuda Moldova ile sınırı olan bir ülkedir. Ayrıca doğuda Karadeniz boyunca uzanan bir kıyı şeridine sahiptir.

238.397 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip ülkenin nüfusu 19 milyon civarındadır. Romanya, Avrupa'nın yüz ölçümü bakımından en büyük on ikinci ülkesi ve Avrupa Birliği'nin en kalabalık altıncı üye devletidir.

Başkent ve en büyük şehir olan Bükreş; Romanya'nın siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi konumundadır. Romanya, önemli Macar ve Roman topluluklarının yanı sıra Romenlerin çoğunlukta olduğu çeşitli bir etnik yapıya sahiptir.

Romanya, kökleri antik Daçya uygarlığına kadar uzanan zengin bir tarihe sahiptir. Bölge; tarih boyunca Roma, Bizans, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları da dâhil olmak üzere çeşitli kültürlerden etkilenmiştir. Romanya, 1877 yılında bağımsızlığını kazanmış ve 1881 yılında krallık haline gelmiştir. 1947'de komünist yönetim şeklini benimseyen ve 1989'daki ayaklanmalar ve devrime kadar bu şekilde yönetilen Romanya, güncel anayasasını 1991 yılında benimsemiştir.

Ülkenin siyasi sistemi, Cumhurbaşkanı'nın Devlet Başkanı ve Başbakan'ın hükûmet başkanı olarak görev yaptığı yarı-başkanlık cumhuriyetidir. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Başbakanı ise Marcel Ciolacu'dur. Romanya, 2007'den beri Avrupa Birliği (AB) ve 2004'ten beri NATO üyesidir. Romanya Avro Bölgesi'ne üye değildir, ülkede yerel para birimi olan Romanya leyi kullanılır.

Romanya'nın ekonomisi tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin bir karışımı ile karakterize edilir. Petrol, doğal gaz, kömür ve mineraller de dâhil olmak üzere önemli doğal kaynaklara sahiptir. Otomotiv, elektronik ve bilişim gibi sektörler ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunmaktadır. Romanya ekonomisinin 2023 yılında 349 milyar dolara yakın bir çıktı üretmesi beklenmektedir. 

Romanya'nın kültürel mirası çeşitlidir ve komşu ülkelerle olan tarihi etkileşimlerini yansıtır. Geleneksel müzik, dans ve el sanatları da dâhil olmak üzere zengin bir folklora sahiptir. Romanya edebiyatı, sanatı ve sineması da dünya kültürüne önemli katkılarda bulunmuştur.

Romanya'nın 1989 yılında komünizmin çöküşünden bu yana geçirdiği sürece siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümler damgasını vurmuştur. Çeşitli alanlarda ilerleme kaydetmiş olsa da Romanya; yolsuzluk, ekonomik eşitsizlikler ve göç gibi zorluklarla da karşı karşıyadır.