Yapay zekâ (YZ), tipik olarak insan zekâsı gerektiren görevleri yerine getirebilen akıllı makineler üretmeye odaklanan bilgisayar bilimi alanını ifade eder. Öğrenme, problem çözme, algılama, muhakeme ve karar verme gibi insan bilişsel yeteneklerini taklit edebilen bilgisayar sistemleri ve programları geliştirmeyi içerir.

Yapay zekâ, kapsamına göre dar ve geniş olarak ikiye ayrılır. "Zayıf YZ" olarak da bilinen Dar YZ, sınırlı bir alan içinde belirli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış YZ sistemlerini ifade eder. Bu sistemler son derece uzmanlaşmıştır ve belirli bir görevde mükemmeldir, ancak bilgilerini diğer alanlara genelleme yeteneğinden yoksundur. Dar YZ örnekleri arasında Google Asistan, Siri ve Alexa gibi sesli asistanlar, öneri sistemleri, görüntü tanıma algoritmaları ve otonom araçlar yer alır. ChatGPT ve Midjourney gibi uygulamalar da bu kategoriye dâhildir.

Geniş kapsamlı yapay zekâ ise "Genel YZ" veya "Güçlü YZ" olarak adlandırılır. İnsan benzeri bir zekâya sahip olan ve çeşitli alanlardaki bilgileri anlayabilen, öğrenebilen ve uygulayabilen YZ sistemlerini ifade eder. Bu sistemler, bir insanın yapabileceği herhangi bir entelektüel görevi yerine getirebilir. Genel YZ hâlâ büyük ölçüde teorik bir kavramdır ve bunu başarmak YZ araştırmaları alanında önemli bir zorluk olmaya devam etmektedir.

Günümüzde ChatGPT, Bing, Dall-E, Midjourney, Stable Diffusion gibi üretici yapay zekâ uygulamalarının yakaladığı yükseliş, gündemde kendilerine yer bulmalarını sağlamıştır.