Resmî adı Belarus Cumhuriyeti olan Belarus, denize kıyısı olmayan bir Doğu Avrupa ülkesidir. Doğu ve kuzeydoğuda Rusya, güneyde Ukrayna, batıda Polonya ve kuzeybatıda Litvanya ve Letonya ile sınırlanan Belarus, bölgede stratejik bir coğrafi konuma sahiptir. Başkent ve en büyük şehir Minsk, tarihi ve mimarisiyle tanınan canlı bir kent merkezidir.

Belarus, yüzyıllara yayılan bir tarihi mirasa sahiptir. Bir zamanlar Litvanya Büyük Dükalığı'nın, Polonya-Litvanya Devleti'nin ve daha sonra Rus İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ülke, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanarak egemen bir devlet hâline gelmiştir. Bağımsızlığına rağmen Belarus, Rusya ile güçlü siyasi ve ekonomik bağlarını sürdürmektedir ve iki ülke Birlik Devleti'ni oluşturarak çeşitli alanlarda yakın iş birliğini teşvik etmektedir.

Kültürel açıdan Belarus, Doğu ve Batı Avrupa'nın kesişme noktasında yer alan tarihinden etkilenen çeşitli bir mirasa sahiptir. Nüfusun çoğunluğu Belaruslulardan oluşmakla birlikte; Ruslar, Polonyalılar ve Ukraynalılardan oluşan önemli azınlıklar da bulunmaktadır. Belarusça ve Rusça ülkenin resmî dilleridir. Bu iki dilin yanında Yidiş, Ukraince ve Lehçe; azınlık diller olarak tanınmaktadır.

Yaklaşık 10 milyon kişilik bir nüfusa sahip Belarus'ta nüfusun yaklaşık dörtte üçü şehirleşmiş alanlarda yaşamaktadır.

Belarus ekonomisi, sanayi ve tarımın bir karışımı ile karakterize edilir. Makine, metal ve petrokimya gibi endüstriler önemli bir rol oynarken, özellikle tahıl ve patates üretiminde tarım hayatî önemini korumaktadır. Denize kıyısı olmamasına rağmen Belarus, çeşitli ülke ve bölgelerle ticari ilişkiler kurmayı başarmış ve bu da ekonomik büyümesine katkıda bulunmuştur. Belarus'un gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 80 milyar dolar seviyelerindedir.

Belarus, başkanlık hükûmet sistemiyle yönetilen bir cumhuriyettir ve devletin lideri olan Başkan önemli bir güce ve etkiye sahiptir. Başkanın yanında, hükûmete liderlik eden bir Başbakan da bulunmaktadır. Ülkede Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Başbakan ise Roman Golovçenko'dur. Belarus'ta yasama, iki kamaralı Ulusal Meclis tarafından yere getirilmektedir. Üst kamara Cumhuriyet Konseyi, alt kamara da Temsilciler Meclisi olarak adlandırılmaktadır.

Ülke; son yıllarda insan hakları sicili ve siyasi özgürlükler konusunda eleştirilere maruz kalmış, siyasi çoğulculuk ve medya bağımsızlığı konularında uluslararası topluluk tarafından endişeler dile getirilmiştir.