Dünya Bankası, Türkiye'de kadınların ve gençlerin sahip olduğu küçük işletmelere destek sağlayacak

Dünya Bankası 2012 yılından itibaren günümüze, “Türkiye’de Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişimi” Projesini uyguluyor. Projenin amacı Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımını ve ekonomik fırsatlara erişimini arttırmak olarak düşünülüyor. Dünya Bankası'nın yeni projesi Türkiye’de kadınlara ve gençlere ait küçük işletmelerin ve sanayinin yeşil dönüşüme uyum sağlamalarını desteklemek üzerine kuruldu.

Dünya Bankası, kadınların ve gençlerin Türkiye'deki yeşil geçişin yarattığı işlere ve ekonomik fırsatlara erişmesine yardımcı olmak için 400 milyon dolar finansman sağlayacak.

Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi, kadınların ve gençlerin liderliğindeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (MSME) finansmana erişiminin yanı sıra ekonominin yeşil sektörleri tarafından yaratılan işlere erişimlerini kolaylaştıracak.

Dünya Bankası ayrıca, temiz teknolojiler ve süreçlerin benimsenmesi yoluyla sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılmasında seçilmiş sektörleri desteklemek amacıyla Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltımı Projesi'ne 416 milyon dolar sağlayacak.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez açıklamasında, “Türkiye, yeni fırsatlar yaratacak iddialı bir yeşil geçiş programına bütün ekonomi yaklaşımını benimsiyor. Dünya Bankası, Türkiye'nin kararlılığını memnuniyetle karşılıyor ve yeşil geçişin faydalarının özellikle kadınlar ve gençler için adil ve kapsayıcı olmasını sağlamaya yönelik çabaları desteklemekten mutluluk duyuyor” ifadelerini kullandı.

Yeşil geçişin eşit olmayan etkileri olacağından, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi, ekonomik fırsatların genişletilmesine odaklanacak.

Dünya Bankası, Türkiye'nin daha az gelişmiş bölgelerindeki kadınlar, gençler ve diğer hassas gruplar için iş alanı yaratılmasını kolaylaştıracak.

Daha katı teminat gereklilikleri nedeniyle finansmana erişimde sıklıkla artan engellerle karşı karşıya kalan 5 binden fazla kadın ve genç, MSME'yi desteklemeyi amaçlıyor.

Krediler ve hibeler aracılığı ile MSME'ler yeşil teknolojileri benimseyebilecek, karbon emisyonlarını azaltabilecek ve sel ve iklim değişikliğinin diğer etkilerine karşı dayanıklılık geliştirebilecek. Kadınların ve gençlerin liderliğindeki yeni işletmelere yönelik tohum finansmanı da sağlanacak.

"PROJE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ÖNEMSİYOR"

Proje aynı zamanda iklim değişikliğine dayanıklılık ve iklim değişikliğini hafifletme çabalarını teşvik etmek için ilçe ve belediye düzeyinde yerel altyapı yatırımlarını da destekleyecek. Proje tarafından tahminen 175 altyapı tesisinin desteklenmesi bekleniyor.

Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltma Projesi imalat sektöründe; çevre, iklim, üretkenlik, sağlık ve dayanıklılık üzerinde olumsuz etkileri olan hava kirleticileri ve sera gazı emisyonlarını azaltmasını hedefleyecek.

Sanayi sektörü, Türkiye'deki hava kirliliği ve sera gazı emisyonlarına önemli bir katkıda bulunuyor ve toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 28'ini ve ince partikül madde emisyonlarının yüzde 35'ini oluşturuyor.

Proje, endüstrinin temiz teknoloji ve süreçleri benimsemek için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansmana erişimi kolaylaştıracak. Projeden yararlanan üreticiler ise atık maddelerden kaynaklanan partikül emisyonlarını yüzde 40, nitrojen oksit emisyonlarını yüzde 30 oranında azaltmayı ve sera gazı emisyonlarını yılda 220 bin metrik ton azaltmayı amaçlıyor.

İki proje, 28 Mart 2024'te Dünya Bankası Yönetim Kurulu tarafından onaylandı. Bunlar; enerji, ulaştırma, sanayi, kentleşme, tarım, su ve orman yönetimi dahil olmak üzere çeşitli sektörler olarak belirlendi.

Türkiye'nin yeşil dönüşümüne yönelik bu iki proje Dünya Bankası'nın daha geniş desteğinin yer aldığı bir dizi finansman yatırımı olarak görülüyor.