ÇKP'nin devlet organları üzerindeki yetkisi derinleştirildi

11 Mart Pazartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Parlamentosunda gerçekleştirilen bir oylama sonucunda Çin Komünist Partisi’ne devlet organlarını yönetme konusunda daha derin yetkiler verildi.

Ulusal Halk Kongresi’ndeki 2 bin 883 delege, 11 Mart’ta “Devlet Konseyi Organik Yasası”na yapılması önerilen bir değişikliği onayladı.

Reuters muhabirleri Mei Mei Chu ve Laurie Chen, bu değişikliğin 21 bakanlığı kontrol eden ÇHC kabinesinin gücünü azalttığını ve kabinenin ÇKP’ye olan bağlılığını arttırdığını belirtti.

Yeni eklenen maddeler, Devlet Konseyi'nin “ÇKP Merkez Komitesi'nin otoritesini, merkezi ve birleşik liderliğini kararlılıkla desteklemesi” ve Xi Jinping Düşüncesi'ni takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

Hong Kong Çin Üniversitesi’nden hukuk profesörü Ryan Mitchell, konuyla ilgili, “Bu, Çin'de yürütme yetkisinin yeniden düzenlenmesinde önemli bir değişime işaret ediyor. Parti başkanının genel hiyerarşideki en etkili figür olduğu her zaman açık olsa da politika yapımındaki ve özellikle de politikanın uygulanmasının gözetimindeki kesin iş bölümü şeffaf olmayabilir” açıklamalarında bulundu.

Meclis Yürütme Komitesi Yardımcı Başkanı Li Hongzhong, parlamento üyelerine yaptığı bir konuşmada, değişikliğin parti ve devlet kurumlarındaki reformu derinleştirme ve Anayasa’yı tam manasıyla uygulama amacı taşıdığını ifade etmişti.

Washington DC’deki Georgetown Üniversitesi’nde Asya ülkeleri hukuku profesörü Thomas Kellogg, değişikliğe, “Bu, Partinin hem devlet organları üzerindeki açık kontrolünü artırdığının hem de tam yetkili olarak görülmek istediğinin bir başka işaretidir. Siyaset hiyerarşisinde ve hem Parti kadrolarının hem de hükümet bürokratlarının günlük karar alma süreçlerinde temel rehber olarak Parti'nin emirlerine ve ideolojik direktiflerine her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor” yorumunu getirdi.