Viktor Orbán hükümetinin çıkardığı yeni yasa AB'nin yasal işlem başlatmasına yol açtı

Orbán hükümetinin çıkardığı bir yasa, Brüksel’in Macaristan’a karşı yasal işlem başlatmasına neden oldu.

Budapeşte yönetiminin çıkardığı “Egemenliği Koruma Yasası” adındaki yeni bir kanun, muhalifleri baskıladığı gerekçesiyle Avrupa Birliği’nin (AB) tepkisini çekti.

Yasa kapsamında ülkenin egemenliğini ihlal etmekle suçlanan kişiler soruşturulabilecek ve yargılanabilecek. Ayrıca yabancı kaynaklardan fon alan ve kamusal tartışmaları etkileyen birey ya da gruplar hakkında bilgi toplaması için de hükümete bağlı bir kurum oluşturuldu.

Avrupa Komisyonu, bu kanunun AB yasalarının çeşitli hükümlerini ihlal ettiğini belirterek Macaristan’a yasal işlemin başlangıcı niteliğindeki resmi bildirim mektubunu gönderdi.

Komisyonun mektubu, bu yeni yasanın AB'nin demokratik değerlerini tehlikeye düşürdüğünü, demokrasi ilkesini ve Avrupa vatandaşlarının seçim haklarını zedelediğini ve ayrıca özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve ifade ve örgütlenme özgürlüğü gibi diğer temel hakları çiğnediğini belirtti.

Macaristan’ın mektuba yanıt vermek için iki ayı bulunuyor.