İklim değişikliği, sıcaklık ve hava modellerindeki uzun vadeli değişimleri ifade eder. Halk arasında "küresel ısınma" olarak da bilinir. İklimde yaşanan değişimler, güneşin aktivitesindeki değişiklikler veya büyük volkanik patlamalar nedeniyle doğal olabileceği gibi, sera gazlarını salan yakıtların tüketilmesiyle beşeri olarak da gerçekleşebilir. Sanayi devrimi ile birlikte yakımı hızlanan fosil yakıtlar, iklim değişikliğinin ana itici gücü olmuştur.

Fosil yakıtların kullanımı, Dünya'yı saran bir battaniye gibi hareket ederek güneşten gelen ısıyı hapseden ve sıcaklıkları yükselten sera gazı emisyonları oluşturur.

İklim değişikliğine neden olan başlıca sera gazları arasında karbondioksit ve metan gelir. Yerli bitki örtüsünün tahrip edilmesi ve ormanların kesilmesi de karbondioksit salınımına neden olabilir. Tarım, petrol ve gaz operasyonları; metan emisyonlarının başlıca kaynaklarıdır. Enerji, sanayi, ulaşım, binalar, tarım ve arazi kullanımı sera gazlarına neden olan başlıca sektörler arasındadır.

İklim değişikliği; kuraklık, çölleşme, aşırı hava olayları, yükselen ortalama sıcaklıklar, deniz seviyelerinin yükselmesi gibi etkileri beraberinde getirir. Bu etkilerden dolayı yaşam alanları, tarım arazileri ve ürünleri, yerel bitki örtüleri ve hayvan çeşitleri, su ve gıda kaynakları yok olmaktadır. BM'ye bağlı İklim Değişikliği için Hükûmetlerarası Panel, iklim değişikliğinin insanlığın hayat kalitesi, refahı ve sağlığına karşı bir tehdit olduğunu belirtmektedir.