Almanya vatandaşlık yasasını güncelledi: Artık çifte vatandaşlığa izin verilecek

Almanya’da modernize edilen çifte vatandaşlık yasası önümüzdeki yaz yürürlüğe girecek. Yasa ile vatandaşlığa geçme işlemleri kolaylaştırıyor.

“Vatandaşlık Yasası’nın Modernizasyonu Yasası” olarak adlandırılan yasa, 27 Haziran’da yürürlüğe girerek çifte vatandaşlık almayı kolaylaştıracak.

Bu yasa sayesinde Almanya’daki Türk vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından ayrılmadan Alman vatandaşlığı kazanabilecek.

“İşgücü Anlaşması” kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne (Doğu Almanya) gelen işçiler için vatandaşlığa girişte yapılan yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak.

Yasa getirilmeden önce 8 yıl olan zorunlu ikamet süresi modernize edilen kanunla 5 yıla indirilecek. Vatandaşlığa geçmek isteyen kişinin Almanya’nın yaşam şartlarına uyum sağlama açısından akademik veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürülecek.

Modernizasyon öncesi var olan yasada bulunan ve gençleri 23 yaşına kadar Alman vatandaşlığı veya diğer vatandaşlık arasında seçmeye iten “opsiyon modeli”, çifte vatandaşlık imkanı geldiği için tamamen kaldırılacak.

Alman vatandaşı olmayan ebeveynlerin 5 yıl ülkede kalmaları halinde Almanya’da doğan çocukları da vatandaşlık hakkı elde edecek.

Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişi, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlayamıyorsa vatandaşlığa geçemeyecek. Bunun yanında antisemitizm, ırkçılık, zenofobi benzeri insan onuruna yakışmayan davranışlarda bulunanlar, çok eşli kimseler, kadın-erkek eşitliğine aykırı davrananlar, özgürlükçü toplumun değerlerini benimsemeyenler de vatandaşlığa kabul edilmeyecek.