Suudi Leaders: "Türkiye'nin Somali ve diğer Arap Birliği üye ülkelerine yönelik müdahaleleri endişe verici"

Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, Türkiye'nin Somali ile yaptığı savunma ve enerji iş birliği anlaşması başta olmak üzere, Türkiye'nin diğer Arap ülkelerine müdahalelerinden duyulan endişeye yönelik özel bir oturum gerçekleştirildi.

Suudi Dışişleri Bakanı, bu oturumda, Türkiye'nin Arap ülkelerine müdahalelerini ele aldı.

Somali'ye destek konulu özel oturum düzenlendi.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry liderliğindeki bu toplantının amacı, Türkiye'nin eylemlerinin Arap ülkeleri üzerindeki etkilerini incelemek ve ulusal egemenliğe saygı konusunda ortak bir duruş geliştirmekti.

Tartışmalar, Arap koordinasyonunun arttırılması ve dış müdahalelerle ilgili endişelerin ele alınması yönünde önemli bir adım olarak görülüyor.

Ayrıca bu toplantı, Arap dünyasının iç işlerine ve egemenliğine yönelik meydan okumalara karşı koyma konusundaki ortak kararlılığını vurgulayarak uluslararası ilişkilere yönelik ortak bir yaklaşımı ve uluslararası normlara saygıyı teşvik etmeyi amaçlıyordu.