Şili, resmî adıyla Şili Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan ve kıtanın batı kenarı boyunca uzun, dar bir şeridi işgal eden bir ülkedir. Kuzeyde Peru, kuzeydoğuda Bolivya ve doğuda Arjantin ile sınırlar paylaşmaktadır ve ülkenin batı sınırında sadece Pasifik okyanusu yer almaktadır. Şili coğrafyası; dünyanın en kuru çölü olarak bilinen Atacama Çölü ve doğu sınırı boyunca uzanan And sıradağları gibi çeşitli yeryüzü şekillerini kapsar.

Santiago; Şili'nin başkenti ve en büyük şehri olup ülkenin siyasi, kültürel ve ekonomik merkezi olarak hizmet vermektedir.

Şili yaklaşık 19 milyon kişilik bir nüfusa sahiptir ve çoğunluğu Avrupa ve Yerli kökenli olmak üzere çeşitli etnik kökenlerden gelen vatandaşları barındırır. Ülke; Kolomb öncesi uygarlıklar, İspanyol sömürge yönetimi ve 1818 yılında elde edilen bağımsızlık mücadelesi ile şekillenen uzun bir tarihe sahiptir.

Şili'nin siyasi sistemi cumhuriyet, hükûmet sistemi başkanlık sistemidir ve ülke istikrarlı bir demokratik yönetim geleneğine sahiptir. Ülkede Devlet Başkanı aynı zamanda hükûmetin de lideridir. 2022 yılından beri bu görevi Gabriel Boric Font icra etmektedir. Şili'de yasama, Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan iki kamaralı Kongre tarafından yürütülmektedir.

Son yıllarda Şili, madencilik, tarım ve hizmetler gibi sektörler tarafından yönlendirilen önemli bir ekonomik büyüme yaşamıştır. Ülke önemli bir bakır ihracatçısıdır ve aynı zamanda güçlü bir şarap endüstrisi geliştirmiştir. Vatandaşlar arası eşitsizliğiyle bilinen Şili ekonomisi, 2022 yılında yaklaşık 318 milyar dolarlık çıktı üretmeyi başarmıştır. Ülkede, ulusal para birimi olan Şili pesosu kullanılmaktadır.

Çevrenin korunmasına verdiği önemle bilinen Şili, eşsiz ekosistemlerini ve yaban hayatını korumak için çok sayıda koruma alanı oluşturmuştur.