Liberal uluslararası düzen yavaş yavaş parçalanıyor: Çöküş ani ve geri döndürülemez olabilir.

Dünyaca ünlü The Economist liberal ekonominin giderek parçalandığına dair etkileyici bir makale yazdı ve yazıda önemli tespitler, kritik saptamalar mevcut.

Liberal uluslararası düzen yavaş yavaş parçalanıyor. Çöküşü ani ve geri döndürülemez olabilir.

İlk bakışta dünya ekonomisi güven verici derecede dirençli görünüyor.

Amerika, Çin ile ticaret savaşı tırmanırken bile yükselişe geçti. Almanya, ekonomik bir felaket yaşamadan Rus gaz kaynaklarının kaybına dayanabildi. Ortadoğu'daki savaş hiçbir petrol şoku getirmedi. Füze ateşleyen Husi isyancıları küresel mal akışına neredeyse hiç dokunmadı. Küresel GSYİH'nin payı olarak ticaretin pandemiden sonra toparlanma kaydettiği ve bu yıl sağlıklı bir şekilde büyümesi bekleniyor.

Ancak daha derine baktığınızda kırılganlığı görürsünüz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana küresel ekonomiyi yöneten düzen yıllardır aşınıyor. Bugün çöküşün eşiğindeyiz. Endişe verici sayıda tetikleyici, gücün haklı olduğu ve savaşın bir kez daha büyük güçlerin başvurduğu anarşiye doğru gidişi tetikleyebilir. Hiçbir zaman çatışmaya dönüşmese bile, normlardaki bir çöküşün ekonomi üzerindeki etkisi hızlı ve acımasız olabilir.

Haber verdiğimiz kadarıyla eski düzenin çöküşü her yerde görülüyor. Yaptırımlar 1990'lı yıllardan dört kat daha fazla kullanılıyor; Amerika yakın zamanda Rusya'nın ordularını destekleyen kuruluşlara “ikincil” cezalar uyguladı. Ülkeler, Çin ve Amerika'nın yeşil üretime verdiği geniş devlet desteğini kopyalamaya çalışırken, bir sübvansiyon savaşı da sürüyor. Dolar hakim olmaya devam etse ve gelişmekte olan ekonomiler daha dirençli olsa da, özel raporumuzun da açıkladığı gibi küresel sermaye akışları parçalanmaya başlıyor.

Eski sistemi koruyan kurumlar ya çoktan çökmüş durumda ya da hızla inandırıcılığını kaybediyor. Dünya Ticaret Örgütü gelecek yıl 30 yaşına girecek, ancak Amerika'nın ihmali nedeniyle beş yıldan fazla bir süre hareketsiz kalacak. IMF, yeşil bir gündem ile finansal istikrarın sağlanması arasında sıkışıp kalmış bir kimlik krizinin pençesinde. BM Güvenlik Konseyi felç oldu. Ve bildirdiğimiz gibi, uluslarüstü mahkemeler, savaşan taraflarca giderek daha fazla silah haline getiriliyor. Geçtiğimiz ay, aralarında Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell'in de bulunduğu Amerikalı politikacılar, Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika tarafından soykırım yapmakla suçlanan İsrail'in liderleri için tutuklama kararı çıkarması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni yaptırımlarla tehdit etmişti.

Şimdiye kadar parçalanma ve çürüme, küresel ekonomiye bir gizlilik vergisi yükledi. Bu durum aslında farkedilebilir ancak yalnızca nereye bakacağınızı biliyorsanız...

Ne yazık ki tarih bize daha derin, daha kaotik çöküşlerin mümkün olduğunu ve düşüş başladıktan sonra aniden çökebileceğini gösteriyor.

Birinci Dünya Savaşı, o zamanlar çoğu kişinin sonsuza dek süreceğini varsaydığı küreselleşmenin altın çağını yok etti.

1930'ların başında, Büyük Buhran'ın ve Smoot-Hawley tarifelerinin başlamasının ardından, Amerika'nın ithalatı sadece iki yıl içinde %40 oranında çöktü. Ağustos 1971'de Richard Nixon beklenmedik bir şekilde doların altına çevrilebilirliğini askıya aldı; yalnızca 19 ay sonra Bretton Woods sabit döviz kuru sistemi çöktü.

Bugün de benzer bir kopuş fazlasıyla hayal edilebilir görünüyor.

Donald Trump'ın sıfır toplamlı dünya görüşüyle ​​Beyaz Saray'a dönüşü kurumların ve normların aşınmasını sürdürecektir. Ucuz Çin ithalatında ikinci dalga korkusu bunu hızlandırabilir. Amerika ile Çin arasında Tayvan konusunda veya Batı ile Rusya arasında açık bir savaş büyük bir çöküşe neden olabilir.

Bu senaryoların çoğunda kayıp, birçok insanın düşündüğünden daha derin olacaktır.

Eşitsizliğin, küresel mali krizin ve iklimin ihmal edilmesinin nedeni olarak dizginsiz küreselleşmeyi eleştirmek moda oldu.

Ancak liberal kapitalizmin en yüksek noktası olan 1990'lı ve 2000'li yılların başarılarının tarihte eşi benzeri yok. Küresel ekonomiye entegre olan Çin'de yüz milyonlarca kişi yoksulluktan kurtuldu. Dünya çapında bebek ölüm oranı 1990'dakinin yarısından az.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan sistemin Amerika'nın enternasyonalist ilkeleri ile stratejik çıkarları arasında bir denge sağladığı doğrudur. Bu liberal düzen, dünyanın geri kalanına da önemli faydalar sağladı. Ancak, dünya genelindeki yoksulların çoğu zaten IMF'nin COVID-19 salgınının ardından ortaya çıkan devlet borcu krizini çözemediği için zorluk çekiyor.

Hindistan ve Endonezya gibi orta gelirli ülkeler, ticaret yoluyla zenginleşmeyi umarak, eski düzenin parçalanmasının yarattığı fırsatlardan yararlanıyorlar. Ancak, bu ülkelerin de sonuçta küresel ekonominin entegre ve öngörülebilir kalmasına güvenmeleri gerekecek. Gelişmiş dünyanın büyük bir kısmı, özellikle de Britanya ve Güney Kore gibi küçük, açık ekonomilerin refahı tamamen ticarete bağlı.

Amerika'daki güçlü büyümeyle desteklenen dünya ekonomisi, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecekmiş gibi görünebilir, ancak aslında bunun böyle olmadığı her geçen gün ortaya çıkıyor.Yazar: Anonim

Çeviren: Uğur Acar

Makaledeki görüşler yazara aittir ve Intell4 Global Strateji Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin yayın politikasını yansıtmayabilir. Metin, okunurluğu artırmak açısından sadeleştirilmiştir. Orijinal esere buradan ulaşılabilir.