Kazakistan'da başörtüsü yasağı: Müslüman Kazaklar yasaklara direniyor

Kazakistan, nüfusunun büyük bir kısmı Müslüman olsa da kız öğrencilerin okulda başörtüsü takması yasak. 2016 yılında uygulamaya giren bu yasak, ülkede halen büyük bir tartışma konusu. Birçok insan, anayasal eğitim hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile yaşanan durumu protesto ediyor.

Kazakistan'da başörtü yasağı tartışılmaya devam ediyor. 20 milyon nüfusa sahip ülke, İslam'a bağlılığını ortaya koyarken, Sovyet döneminden kalma kurallar ise hala devam ediyor.

2022 nüfus sayımına göre nüfusun yüzde 69'u kendini Müslüman olarak tanımlıyor. Ancak başka araştırmalara göre Kazakların üçte birinden azı kendini koyu dindar olarak görüyor.

Kazakistan anayasal olarak laik bir ülke. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de İslam'a bağlılığını açıkça ifade etmekten çekinmiyor.

2016 yılında eğitim bakanlığı "herhangi bir mezhebe ait dini kıyafetlerin okul formalarına dahil edilmesine izin verilmediğini" belirten bir yönerge yayımladı. Bu karar ebeveynler ve insan hakları savunucularına göre bir hak ihlali.

Birçok insan okul yetkililerinin, vatandaşların kamu kurumlarında ücretsiz eğitim alma hakkını garanti altına alan Kazak anayasasının üzerinde bir bakanlık yönergesine öncelik vermesinin kabul edilemeyeceğini ifade ediyor.

2023 Ekim ayında, 47 kız öğrencinin "Kazakistan Cumhuriyeti'nde eğitimle ilgili yasaların öngördüğü şekilde" sorumluluklarını yerine getirmedikleri için hukuk davalarıyla karşı karşıya oldukları ortaya çıktı.

Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva'ya göre yasa, bireylerin tanınması için peçe ve diğer yüz örtülerinin kamusal alanda takılmasını yasakladı.

Balayeva başörtüsünü yasaklamak gibi bir niyetin olmadığını söyledi ancak basına yansıyan haberlere göre okullarda başörtü yasağı sürüyor ve bu durumdan dolayı birçok öğrenci mağdur olmuş durumda.