Dünya Bankası, özel yatırımcıları gelişmekte olan ülkelere çekmek için daha fazla veri paylaşacak

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Dünya Bankası'nın gelişmekte olan ülkelere daha fazla özel sektör yatırımı çekme çabasının bir parçası olarak önümüzdeki haftadan itibaren borç temerrütleri de dahil olmak üzere özel verilerinin daha fazlasını yayımlayacağını söyledi.

Çin Kalkınma Forumu'nda konuşan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Dünya Bankası Grubu'nun gelişmekte olan piyasalar için 41 milyar dolarlık özel sermayeyi harekete geçirdiğini ve geçen yıl tahvil ihracı için özel sektörden 42 milyar dolar daha topladığını ifade etti.

Ancak daha fazla ilerlemeye ihtiyaç duyulduğunu ve bankanın, gelişmekte olan ekonomilerde özel sektör yatırımlarını engelleyen engelleri aşmak için çeşitli cephelerde harekete geçtiğini söyledi.

Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin yavaşladığını, büyümenin yirmi yılda yüzde 6'dan ancak yüzde 4'e düştüğünü söyleyen Banga, kaybedilen her puanın 100 milyon insanı yoksulluğa sürüklediğini ve borç seviyelerinin artığını açıkladı.

Banga, gelişmekte olan ülkelerin de önümüzdeki 10 yılda iş gücüne katılması beklenen 1,1 milyar genç ile sadece 325 milyon iş yaratılması beklenen arasında "hayal edilemeyecek" bir uçurumla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Sorunları daha iyi anlamak için bankanın, düzenlemelerin kesinliği, politik risk sigortası ve döviz riski gibi endişeleri tespit eden varlık yönetimi şirketlerinin, bankaların ve operatörlerin 15 genel müdüründen oluşan bir odak grubu topladığını belirtti.

Geçtiğimiz ay banka, kredi ve yatırım garantisi yapısını güçlendirecek ve yıllık garantilerini 2030 yılına kadar üç katına çıkararak 20 milyar dolara çıkaracak reformları duyurdu.

Banga, önümüzdeki haftadan itibaren banka ve kalkınma kurumlarından oluşan bir konsorsiyumun, yatırımcıların güvenini artıracak bir adım olarak, ilçe gelir düzeyine göre özel sektör toparlanma verilerini yayınlamaya başlayacağını bildirdi.

Kendisi, Dünya Bankası'nın ayrıca kredi notuna göre ayrılmış özel sektör temerrüt verilerinin yanı sıra 1985'e kadar uzanan devlet temerrüdü ve toparlanma oranı istatistiklerini de yayınlayacağını söyledi.

Banga, "Bütün bu çalışmalar tek bir hedefe katkıda bulunuyor: Etkiyi artırmak ve istihdam yaratmak için gelişmekte olan ekonomilere daha fazla özel sektör sermayesi sağlamak" dedi.