Dünya Bankası'ndan yoksul ülkelere borç artışı uyarısı

2020 yılında koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaşanan kapanmalar ekonomileri büyük ölçüde etkiledi. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, artan borçlar nedeniyle yoksul ülkeleri uyardı.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan tedbirlerden birisi de tam kapanma olmuştu. Üretim ve tedarik zincirinin aksamasına neden olan kapanmaların ardından düşük gelirli ülkelerin borç yükünde de artış gözlemlendi.

Dünya Bankası David Malpass, Covid-19 salgını nedeniyle düşük gelirli ülkelerin borç yükünün derinleştiğine dikkat çekerek, 2020 yılında yüzde 12'lik bir artışla 860 milyar dolara yükseleceği uyarısı yaptı. 

Malpass verdiği demeçte, Uluslararası Borç İstatistikleri 2022 raporunun düşük ve orta gelirli ülkelerin karşı karşıya olduğu borç kırılganlıklarında çarpıcı bir artış gösterdiğini ifade ederek, ülkelerin daha sürdürülebilir borç seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olabilmek için kapsamlı çalışmalar yapılması gerekliliğine dikkat çekti. 

Malpass, hazırlanan raporun ardından yayınlanan bildiride, "Borç sorununa, borç azaltma, daha hızlı yeniden yapılandırma ve geliştirilmiş şeffaflık dahil olmak üzere kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyacımız var" dedi.

Raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerin toplam dış borç stoklarının 2020'de yüzde 5,3 artarak 8,7 trilyon dolara yükselmesinin tüm bölgeleri etkilediğine yer verildi.

Dünya Bankası'nın raporuna göre, Çin hariç tüm ülkelerin dış borcunun GSMH'ye oranı 2020 yılında beş puan artarak yüzde 42'ye yükseldi ve borç ihracat oranında da artış gözlemlendi. 2019 yılında oran yüzde 126 iken 2020'de yüzde 154 olarak kayıtlara geçti. 

Söz konusu raporda, en fakir ülkelerin yarısının dış borç sıkıntısı içinde ya da yüksek risk altında olduğuna dikkat çekildi. 

Malpass, 20 büyük ekonomiden oluşan ve borç ödemelerinin geçici olarak ertelenmesini öneren DSSI anlaşmasının bu yılın sonunda sona ermesi  nedeniyle yeniden yapılandırma çalışmalarına acilen ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.