Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonundan geçti

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan seçim kanunu değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda 17 saat süren görüşmenin ardından kabul edildi.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen ‘Milletvekili Seçim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin ilk olarak teklif sahibi AK Partili Hayati Yazıcı ve MHP'li Feti Yıldız komisyona bilgi verdi. Teklif, AK Partili ve MHP'li üyelerin oyları ile 17 saat süren görüşmenin ardından kabul edildi. 

Görüşmede CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri, düzenlemenin 'Anayasa aykırı' olması gerekçesi ile geri çekilmesini talep etti. 

Önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen ‘Milletvekili Seçim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ kapsamında seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşecek. Partilerin milletvekili dağılımları da seçim çerçevesinde aldıkları oya göre, D'Hondt uygulaması ile belirlenecek.

Kanun teklifi ile ayrıca seçime katılma yeterliliği elde eden partilerin, Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süre zarfında ilçe, il ve büyük kongrelerini tamamlaması gerekecek. TBMM'de grup kurma şartı kaldırılacak. 

İl seçim kurulu, 1 başkan, 2 asıl üye ile 2 yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, 2 yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca yapılacak kuranın ardından belirlenecek.

Kura çekimine katılacak hakimin bulunmaması halinde ise başkan ve asıl üyeler ile yedek üyeler en kıdemli hakimden başlayarak belirlenecek. 

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde bir seçim çevresinden diğerine yapılan seçmen nakil istemleri hakkında, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından itiraz üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması üzerine, resen yapılacak araştırma ve inceleme neticesinde, nakil isteminin kabul edilmemesi halinde, seçmen kaydı dondurulamayacak ve bir önce kayıtlı olduğu adreste seçmen kaydı devam edecek.