Yeni dünya düzeni ve sosyal medya

Sosyal medya gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte insan hayatında önemli bir yere sahip olmaya başladı. İçinde yaşanan toplumdan bağımsız bir şekilde hareket edemeyen sosyal paylaşım ağları her yaştan her kesimden kullanıcıyı bünyesinde barındırmakta ve fikirlerin geleneksel medyaya oranla özgürce dolaşmasına zemin oluşturmaktadır. Sosyal medya geleneksel medyadan farklı olarak hızlı ve teknoloji temeline dayanan platformları kapsar.

1971 yılında yan yana duran iki bilgisayarın birbirine e-posta iletmesiyle sosyal medya kavramı hayatımıza girmeye başladı. ''Chat'' denilen kavram ile birlikte sohbet ortamı tüm dünyaya yayıldı. Zamanla e-posta gruplarının yayılmasıyla birlikte sohbet kanalları internet kullanıcılarının ilgi alanlarını bir araya getirdi ve birbirleriyle aynı konuları tartışmalarını sağladı. Böylece kullanıcılar küresel çapta ortak platformda bulunma fırsatını yakaladılar. 

''Blog'' adı altında başlayan internet içerikleri, kullanıcıların kendi düşüncelerini özgürce ifade etmelerine olanak sağladı. Bütün bu gelişim sürecinde internet kullanımının küresel çapta artması, internet ve buna bağlı sosyal medya kullanıcılarının kendi fikir, siyasi görüş ve ideolojik bakış açılarına göre bloglarda, sohbet odalarında, sosyal medya gruplarında ve birbirlerini takip ederek mikro bloglarda karşılıklı olarak etkileşimde bulunmalarına neden oldu. 

Birleşmiş Milletler(BM) tarafından hazırlanan ''Dünya Nüfus Beklentisi'' başlıklı rapora göre şu anda dünya nüfusu yaklaşık 7.7 milyar. Şu anda dünyada 4.38 milyar internet kullanıcısı var. Bu da dünyanın %56'sının internet kullandığını gözler önüne seriyor. 

Dünyada sosyal medya kullanıcısı 3.48 milyar. Verilere bakıldığında nüfusun %45'inin sosyal medya kullandığını söylemek mümkün. Bunun dünya için çok büyük bir güç olduğunu söyleyebiliriz. 

Eskiden büyük kanallar devlet başkanını değiştirebilecek güce sahipken şu anda bu güç sosyal medyaya doğru kaymaya başladı. Şu anda gençler ise televizyon izlemek yerine sosyal medya kanallarını izlemeyi tercih ediyorlar. Bugün youtube şapkasıyla küçük yaşta çocukların medyada yer aldığını görüyoruz. Bu da gelecek nesilin bireysel davranan bireylerden oluşacağını gösteriyor. 

Sosyal medyanın gücü gün geçtikçe katlanarak artıyor. Örnek vermek gerekirse şu anda 100 takipçisi olan grubun gücü 200 takipçisi olan grubun yarısı kadardır. Sosyal medyanın gücü hesaplanırken 100 kişinin etkisi 100*100= 10.000 olarak hesaplanırken, 200 kişinin etkisi 200*200=40.000 olarak hesaplanmaktadır. İşte bu çarpan etkisiyle birlikte her türlü fikir ve ideoloji daha hızlı bir şekilde yayılmaktadır. 

YENİ MEDYA DÜZENİNDE KİM KAZANACAK?

Geleneksel medya tipinde yapılan algı yönetimleriyle birlikte dünya istenilen yöne doğru çevrilebiliyordu. Medyada şu anda görülen petrol ve para savaşları aslında halka gösterilen kısım...Asıl savaş sosyal medya ile birlikte başladı. Çocuk yaştan beri sosyal medyanın içinde yer alan nesil savaşı çıkaracak kesim... 

Youtube 2005 yılında kurulduğunda herkesin klip izleyeceği bir platform sanılıyordu. 2004'te Facebook kurulduğunda eski arkadaşları bu ortamdan bulmak modaydı. 2006'da twitter'da bir cümle paylaşmak üyeleri mutlu ediyordu. Yeni dünya düzeninin kurulması için eski sistemler yok olmaya mahkum...

KADINLARIN SOSYAL MEDYAYA GÜVENİ DAHA FAZLA

Türkiye genelinde yapılan araştırma, rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilen 18-65 yaş aralığında 1.164 katılımcıyla 27 Mart-14 Nisan 2020 tarihleri arasında bilgisayar destekli anket tekniği ile gerçekleştirildi. Katılımcıların yüzde 50’sini kadın, yüzde 50’sini erkeklerin oluşturduğu araştırmada, katılımcıların yüzde 45.4’ü üniversite mezunu. Katılımcıların yüzde 31.5’i üç, yüzde 33.1’i ise dört ya da daha fazla sosyal medya mecrası kullanırken, yüzde 43’ü günde en az dört saatini sosyal medyada geçiriyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 60’ı sosyal medyada Covid-19’a dair yayınlanan haberlerin mevcut durumu daha dramatik hale getirdiğini düşünüyor. Kadınların (ort=2,11) Covid-19 ile ilgili haberlerde sosyal medyayı erkeklere (ort=1,95) göre daha fazla güvenilir buldukları da belirlendi.