Yapay zekanın ihtiyaç duyduğu meslekler

Yapay zeka teknolojisini iş süreçlerine dahil etmek isteyen büyük şirketlerde yeni meslek grupları doğuyor. Şirketlerin İK birimleri, yapay zeka mimarı, yapay zeka ürün yöneticisi, veri bilimci, yazılım mühendisi ve yapay zeka ahlakbilimcisi vs. kadrolarına yer açmaya başlıyor.

Günden güne yeni bir gelişme gösteren yapay zeka teknolojisi şirketlerin istihdamlarını şekillendiriyor. Teknoloji Endüstrisi Birliği’nin (CompTIA) verilerine göre, Ocak-Eylül 2018 tarihleri arasında doğuş sürecindeki teknolojik mesleklere talep yüzde 63 oranında arttı. Yapay zeka uzmanları talep gören meslekler arasında ilk sıralarda yer almaya başladı. İşte yapay zeka ile doğan bazı meslekler...

Yapay zeka mimarı

Yapay zeka mimarları şirketlerin iş süreçlerini inceler. Duruma göre yapay zekanın nasıl konumlandırılacağına ve hangi görevleri üstleneceğine karar verir. Yapay zeka kullanımının  performansa etkilerini değerlendirir ve insanların işe en iyi şekilde nasıl odaklanabileceğini planlar.

Yapay zeka ürün yöneticisi

Yapay zeka ürün yöneticileri, yapay zeka mimarları ile yakın çalışırlar. Farklı takımlar arasında irtibat kurarlar. İnsanlar ve makinelerden en iyi performansı alabilmek için gerekli olan organizasyonel değişikliklerin belirlerler. Dolayısıyla ik birimi ile temas halindedirler.

Veri bilimci

Biriken veri yığınları arasından ihtiyaç duyulanları ayıklar ve bunlardan iç görüler çıkarır. 

Yazılım mühendisi

Yazılım mühendisleri mevcutlardan farklı şekilde eğitilirler. Bunun nedeni ise yapay zeka teknolojisinin deneme safhasından tüm süreçlere geçirilmesi firmaların karşılaştığı en önemli sorun. Bu sırada veri bilimcilerden gelen bilgileri işlerler ve  yapay zekanın kullanıma alınacak seviyeye getirirler.

Yapay zeka ahlakbilimcisi

Yapay zekanın yaratacağı sosyal ve ahlaki etkilerle, firma standartlarını ve mesleki ahlak kurallarını uyumlu hale getirme görevini yapay zeka ahlakbilimciler üstlenecek.