Almanya, Fransa ve İtalya yapay zeka yasası konusunda anlaşmaya vardı

Avrupa’nın üç büyük ülkesi Almanya, Fransa ve İtalya, yapay zeka konusundaki düzenlemelerle ilgili anlaştı.

Yapay zekanın kullanımı yaygınlaşırken bu teknolojiye ilişkin düzenleme çalışmaları başladı.

Reuters tarafından görülen ve Avrupa düzeyinde müzakereleri hızlandırması beklenen ortak bir belgeye göre, Almanya, Fransa ve İtalya tarafından gelecekte yapay zekanın nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda bir anlaşma yaptı.

Üç hükümet, Avrupa Birliği'ndeki hem büyük hem de küçük yapay zeka sağlayıcıları için bağlayıcı gönüllü taahhütlerden yana olduğunu bildirdi.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi de birliğin bu yeni alanda nasıl konumlanılması gerektiğini müzakerelerinde görüşüyor.

Parlamento haziran ayında, yapay zeka uygulamalarının Avrupa'daki yenilikçi gücünü yavaşlatmamak koşuluyla, yaşanabilecek güvenlik risklerini önlemek ve ayrımcı etkilerden kaçınmak amacıyla bir "Yapay Zeka Yasası" tasarladı.

Tartışmalar sırasında Avrupa Parlamentosu, davranış kurallarının başlangıçta yalnızca ABD'den gelen büyük yapay zeka sağlayıcıları için bağlayıcı olmasını gerekli gördü.

Ancak üç AB hükümeti, daha küçük Avrupalı sağlayıcılar için bu belirgin rekabet avantajına karşı uyardı. Bunun, bu küçük sağlayıcıların güvenliğine daha az güven duyulmasına ve dolayısıyla daha az müşteriye yol açabileceğini ifade etti.

Almanya, Fransa ve İtalya aynı zamanda davranış ve şeffaflık kurallarının herkes için bağlayıcı olması gerektiğini bildirdi.