Y Kuşağı, demokrasiden giderek umudu kesiyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma, dünyada “Y kuşağı” olarak bilinen 20- 40 yaş grubu arasındaki neslin, daha öncekilere oranla demokrasiden ve birçok olumlu gelişmeden umudu kestiğini ortaya koydu.

İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi ‘‘Y’’ kuşağına dair çarpıcı bir araştırmaya imza attı. “Cambridge Üniversitesi Demokrasinin Geleceği Merkezi” ekibi, 160 ülkede 1980 ile 2000 yılları arasında doğan 20 ila 40 yaş grubu arasında doğan kuşaktan 4,8 milyon kişiyle görüşerek derlediği raporu yayımladı.

Söz konusu araştırmaya göre, Millennial'lar olarak bilinen bu kuşak içinde 30 yaşların ortasında olanların yüzde 55’i, daha önceki nesillerdeki aynı yaş grubuna oranla demokrasiden daha az tatmin. Araştırma, 1960-1970 yıllarında doğan ve “X kuşağı” olarak bilinen neslin ise yarısından azının demokrasinden tatmin olmadığını gösterdi.

“Y kuşağı” içinde, demokrasiden en az tatmin olanların başında Güney Avrupa gelirken, Latin Amerika, Sahra Afrikası ile içinde ABD ve İngiltere’nin de yer aldığı Anglosakson demokrasilerde yaşayanlar bu eğilimin öncülüğünü yapıyor. Demokrasiden tatmin olanlar Güney Avrupa ve Batı Avrupa’da düşerken, Kuzey ve Doğu Avrupa’da artıyor.

Aynı Araştırmaya göre, ekonomik dışlanma dışında daha yüksek borç yükü, daha düşük bir ev sahibi olma olasılığı, bir aile kurmada yaşanan büyük zorluklar ve sıkı çalışma koşulları ile başarılı olmak için yetenek yerine miras alınan servete güvenme, gençlerin hoşnutsuzluğuna etkide bulunan unsurlar içinde yer alıyor.

UMUTSUZLUK ARTTI

Euro bölgesinde yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen İtalya, Yunanistan, Portekiz, İspanya’da genç nesil arasında yaşanan yüksek işsizlik oranın da, bu nesilde demokrasiden duyulan tatminin azalmasında yine önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Aynı yıl içinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yayımlanan bir başka rapora göre ise yine y kuşağı, hayattaki birçok gelişmeden umudu kesmiş durumda.  ICRC, 16 ülkeden Y kuşağı olarak değerlendirilen 20-35 yaş aralığındaki 16 bin kişinin savaşlar hakkındaki sorulara verdikleri cevaplardan oluşan "Y Kuşağı ve Savaş" başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre, bu kuşak dünyada felakete yol açacak bir savaş çıkma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını bildirdi.

SAVAŞ İHTİMALİ KUVVETLİ GÖRÜLÜYOR

Rapora göre, katılımcıların yüzde 47'si, yaşamları süresince üçüncü bir dünya savaşı çıkmasının muhtemel olduğunu düşünüyor, yüzde 84'ü nükleer silah kullanımını "asla kabul edilemez" görüyor ve yüzde 54'lük bir kesim gelecek 10 yıl içinde nükleer bir saldırı ihtimalinin, olmama ihtimalinden daha fazla olduğuna inanıyor.

Araştırma, 16 ülkedeki katılımcıların en az üçte ikisinin nükleer silah kullanımını "asla kabul edilemez" bulsa da yüzde 54 de gelecek on yılda nükleer bir saldırı olacağını düşünüyor. Her beş katılımcıdan dördü nükleer silahların varlığının insanlık için bir tehdit olduğunu kabul ediyor. Yüzde 64'ü de nükleer silaha sahip ülkelerin bu silahları imha etmesi gerektiğini belirtiyor.

Yolsuzluk, katılımcıların yüzde 54'ü için en fazla kaygı yaratan sorun olarak görülürken bunu yüzde 52 ile işsizlik, yüzde 47 ile artan yoksulluk ve terörizm, yüzde 45 ile de savaş ve silahlı çatışmalar izledi. Nükleer silahlar ise katılımcıların yalnızca yüzde 24'ü tarafından endişe verici bir mesele olarak değerlendirildi. Katılımcıların yüzde 36'sı drone ve robotların savaş ve silahlı çatışmalarda kullanılmasının sivil kayıpları artıracağını, yüzde 32'si azaltacağını, yüzde 24'ü ise bu durumun bir değişiklik yaratmayacağını düşünüyor.