Ekonomi, sağlık ve eğitim alanlarında kurulan önemli uluslararası kuruluşlar

Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, UNESCO başta olmak üzere dünyada birçok önemli kuruluş bulunuyor. Peki, bu kuruluşlar hangi amaçlarla kuruldu? Bu kuruluşların kaç üyesi bulunuyor?

Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi İkinci Dünya Savaşı’ndan büyük maddi ve manevi kayıpla çıkan Avrupa’da, halklar arasında uzlaşıyı sağlamak ve kıtada süregelen gerginlik ve çatışmanın yerine, ortak kurumlar, standartlar ve sözleşmelere dayalı güven ve iş birliği ortamı tesis etmek amacıyla kuruldu. Konsey’in merkezi Fransada Strazburg’da bulunuyor. Avrupa Konseyi’nin amaçları arasında; insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek; ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma, uyuşturucu madde ve çevre konularındaki sorunlara çözüm aramak; Avrupa kültürel benliğinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak yer alıyor. Şu an Avrupa Konseyi’nde 46 üye ülke bulunuyor. ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Vatikan ise gözlemci üyeler arasında yer alıyor. Rusya, 16 Mart 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle Avrupa Konseyi'nden çıkarılan ilk devlet oldu.


110

Birleşmiş Milletler 

İkinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkan büyük devletlerin liderliğinde oluşturulan Birleşmiş Milletler (BM), 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan savaşların ve barışa yönelik tehditlerin tekrarını önlemek, uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla kuruldu. BM’nin amaçları arasında; savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek, ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak, uluslararası ekonomik ve sosyal iş birliğini sağlamak yer alıyor. 193 üyesi bulunan örgütün genel merkezi New York’ta bulunuyor.

210

İslam İş Birliği Teşkilatı 

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın, 21 Ağustos 1969 tarihinde Avustralyalı radikal bir Yahudi tarafından kundaklanması sonrasında İslam dünyasında uyanan tepkiler üzerine, 22–25 Eylül 1969 tarihlerinde Rabat’ta ilk kez düzenlenen İslam Zirve Konferansı’nda alınan bir kararla kuruldu. Örgütün ismi 28-30 Haziran 2011 tarihlerinde Astana’da düzenlenen 38. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak değiştirildi. İİT amacını, İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye devletler arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek olarak belirledi. Örgütün 57 üyesi bulunuyor. Beş ülke (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Tayland) de gözlemci statüye sahip.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Dünya Sağlık Örgütü, 1948 yılında kuruldu. DSÖ’nün tüzüğünde kuruluş amacı “Tüm insanların mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşmaları" olarak belirtiliyor. DSÖ, hastalıkların önlenmesi ve alınacak önlemler konusunda hükümetlere tavsiyelerde bulunuyor. DSÖ’nün çalışma alanları arasında; ülkelerde tüm vatandaşları kapsayacak genel sağlık sigortası için çalışmalar yapmak, acil durumlarda önleyici politikalarla hemen harekete geçmek, herkes için sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütmek yer alıyor.


410