Türkiye’nin vazgeçilemez önemi

Asya ve Avrupa kıtalarının arasında geçiş güzergahında bulunan Türkiye, AB için kritik öneme sahip. Türkiye, Avrupa’ya giden enerji hatlarının ve ticaret yollarının geçiş noktası konumunda bulunurken, bunlara ek olarak mülteci krizi noktasında da AB için hem güvenliğin başlangıcı hem de tampon bölge olarak dikkat çekiyor. Son yayınlanan rapor da bunu gözler önüne seriyor.

Avrupa Birliği’ne bağlı bir izleme merkezi, 2019 yılında Avrupa’da gerçekleşen uyuşturucu tüketimini, ticaretini ve meydana çıkardığı sağlık sorunlarını ele alan bir rapor hazırladı. Raporda Türkiye’nin AB vatandaşlarının güvenliği noktasında önemli bir yerde olduğu belirtildi.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin 2019 yılına ait Avrupa’nın uyuşturucu eğilimlerini ve gelişmelerini anlatan bir rapor yayınladı.

Rapor, her türden uyuşturucu maddenin ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan numunenin, Türkiye’de yıldan yıla artan bir miktarda yakalandığını belirtiyor. Bilhassa son 10 yılda Afganistan ve Suriye üzerinden Avrupa’ya geçmesi planlanan tonlarca ağırlıktaki sevkiyatın, Türkiye tarafından engellendiği kaydediliyor. Bu noktada, Türkiye’nin güvenliğinin, Avrupa ülkelerinde yaşayan gençlerin güvenliğine doğrudan etki ettiği, Avrupa Birliği’nin hazırlamış olduğu bu raporla tescillenmiş hale geldi.

PKK ULUSLARARASI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

Rapor, 2012-2017 yıllar arasında gerçekleşen uyuşturucu ve terörizm kaynaklı olayların incelemelerini aktarıyor. İncelemelerde Avrupa’da suça bulaşan örgütleri ve ırkçı hareketleri irdeleyen rapor, Kuzey İrlanda’daki paramiliter grupların ve PKK’nin Avrupa’da uyuşturucudan ve silah kaçakçılığından gelir elde ettiklerini ifade ediyor ve örgütün, bahsi geçen illegal işlerin dışında uluslararası organize suç örgütü gibi hareket ettiği değerlendirmesinde bulunuyor.

Birçok Avrupa ülkesi, PKK ile iltisaklı olan PYD’ye kendi ülkelerinde ofis açmalarına izin vermektedir. Buna ek olarak hem nakdi yardım yaparak hem de yapmış olduğu faaliyetleri fonlayarak ekonomik destek sağlamaktadır. PKK’yi hem terör örgütü olarak tanımlayıp hem de kendi ülkelerinde ofis açmalarına izin vermeleri, PKK’nin hala kullanılabilir bir maşa olduğunu ortaya koymaktadır. PKK’nın uluslararası alanda gerçekleşen uyuşturucu ve silah ticareti gibi yasadışı faaliyetler için kullanılması ihtimali, çok da uzak gözükmemektedir.

Konuyla ilgili bir diğer önemli nokta ise raporun Türkçesinde PKK’nın adının bile geçmiyor olmasıdır. Rapor’un orijinal halinde meselelerin açıkça anlatılmasına rağmen Türkçesinde PKK’den bahsedilmemesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olarak göze çarpmaktadır.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ

Türkiye, Avrupa’nın güneydoğu sınır komşusudur. Avrupa Birliği’nin güvenliği Türkiye’den başlamaktadır. Türkiye üzerinden AB’ye ulaşan TANAP doğalgaz boru hattı, enerji noktasında Rusya’ya muhtaç Avrupa için enerji arzının çeşitliliği noktasında önemlidir. Bir ülkenin enerji açısından tek bir ülkeye bağlı olması doğrudan milli güvenlik sorunudur. Avrupa ülkeleri için ucuz enerjinin ikinci yolu Türkiyedir.

Bunlara ek olarak, göçmenlerin Türkiye’de durmadan doğrudan Avrupa’ya ulaşması, birliğin geleceği açısından kritik öneme sahiptir. Schengen serbest dolaşım bölgesi anlaşmasının olası bir göçmen akışında birçok AB üyesi devlet tarafından askıya alınacağı daha önce belirtilmiştir.

Tek Kuşak Tek Yol projesi çerçevesinde Çin’den yola çıkan bir yük treni, Türkiye üzerinden geçerek Londra’ya kadar gidebilmektedir. 21. yüzyılın en büyük projesi olarak addedilen projenin Avrupa’ya ulaşabilmesi için Türkiye üzerinden geçmesi gerekmektedir. Maliyet olarak  da en ucuz güzergah Türkiyedir. Aksi bir durumda Avrupa devletleri bu konuda da Rusya’ya bağımlı hale geleceklerdir.

Tüm bunları düşündüğümüzde, Avrupa devletlerinin, Türkiye’ye karşı kendilerinin de kabul ettiği uluslararası organize suç örgütüne dönüşen PKK’yi destekleyerek dolaylı yoldan terör örgütünün faaliyetlerine ortak olmaları onlar açısından sürdürülebilir bir durum değildir. Bir suç örgütü olarak bizzat AB raporu tarafından tescillenen yapılanmanın beslendiği yasadışı faaliyet alışkanlığı, nijayetinde Avrupa ülkelerinin bizzat kendisini vuracaktır.