Türkiye’nin askeri üs stratejisi

Askeri ve ekonomik alanlardaki stratejik hamleleriyle adından söz ettiren Türkiye, farklı ülkelerde bulundurduğu askeri üsler ile dünyada güçlü bir konuma sahip.

Türkiye’nin askeri üs stratejisi

Türkiye’nin Irak’ta bulunan askeri üsleri ülke güvenliği açısından büyük önem taşıyor. PKK terör örgütü 1980’lerin başından itibaren Irak içinde uygun bir ortam bularak yerleşmeye ve yayılmaya başlamıştır. Türkiye ise, söz konusu yayılmanın önüne geçmek amacıyla Irak’ta askeri olarak varlık göstermeye başlamıştır. Terör örgütü özellikle Kuzey Irak’ta birçok kamp kurarak askeri ve ideolojik faaliyetlerini bu bölgeye taşımıştır. Örgüt mensupları kurulan kamplardan Türkiye içine geçiş yaparak terör faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Türkiye de artan bu terör tehditlerine karşı söz konusu bölgede askeri üsler oluşturmuş ve sınır ötesi operasyonlar gerçekleştirmiştir. Son yıllarda Suriye’de yaşanan savaşının yaratmış olduğu gergin ortam Türkiye’nin güvenliği açısından askeri üslerin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bölgede yaşanan olumsuz gelişmeler, Türkiye’nin sahada askeri olarak bulunmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda Türkiye son birkaç yılda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatları gerçekleştirerek kendi güvenliği için gerekli adımları atmaktan geri durmamıştır.

Türkiye’nin Irak’taki varlığı

Irak her şeyden önce Türkiye’nin güney sınırlarının güvenliği açısından oldukça önemli bir ülke konumundadır. Bu sebeple, Irak’ın birliği ve bütünlüğü Türkiye’nin en önemli hedeflerin başında gelmektedir. Bu hedefin arkasında yatan sebep Irak’ın 1980’lerden itibaren hem yerel hem de uluslararası boyutta yaşadığı krizlerin Türkiye’ye etkisi olmuştur.

Irak topraklarının Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarından temizlenmesi, uzun süredir Ankara’nın ana hedeflerinden biridir. Kurulan üslerin varlığı sayesinde bölgedeki terör yapılanmalarına karşı önleyici istihbarat sağlanmakta ve tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önü açılmaktadır. Türkiye kurmuş olduğu üsler sayesinde Irak güçleriyle beraber hareket ederek terörle mücadeleye önemli katkılar sağlamaktadır.

Üslerin önemi

Terör örgütü PKK’da bölgede meydana gelen sorunlardan faydalanarak, Sincar ve Kuzey Suriye’de yayılma imkanına sahip olmuştur. Türkiye PKK’nın Sincar’daki yapılanmasına karşı çeşitli zamanlarda operasyonlar düzenlemiş ve terörle mücadelede kararlı bir tutum sergilemiştir. Türkiye gibi ülkeler büyümek ve güçlenmek için her şeyden önce çatışmasız ve istikrarlı sınırlara ihtiyaç duyar. Bu sebeple Irak’ın toprak bütünlüğünün sağlanması çok önemlidir.

PKK’nın bölge genelinde yayılmaya devam etmesi ve DEAŞ’ın ortaya çıkması istikrarsız bir Irak’ta neler olabileceğini göz önüne sermektedir. Bu durum karşısında Türkiye kendi güvenliğinin temini için uzun yıllardır sınır ötesi operasyonlarının yanında Irak topraklarında kurduğu askeri üslerle varlık göstermektedir.

Üsler ülke güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı güvenlik güçlerinin hamle yapabilmesine zemin hazırlamaktadır. Aynı zamanda üsler terörle mücadele kapsamında sahaya inen askeri birliklerin operasyonel becerisini artırmakta ve caydırıcı bir unsur olmaya devam etmektedir.

Bölgedeki yansımalar

Türkiye uygulamış olduğu başarılı ve istikrarlı politikalar sayesinde uluslararası sistemde etkili bir güç haline gelmiştir. Aynı zamanda Türkiye, birçok açıdan sahip olduğu kapasite ile uluslararası sistemin güçlü aktörleriyle zayıf aktörleri arasında bir konuma sahiptir. Türkiye’nin bölgesel sorunlar karşısında gösterdiği çaba ve  PKK’nın uzantısı olan PYD ve DEAŞ’a karşı yapılan operasyonlar Türkiye’nin kendi güvenliği için kararlı duruşunun göstergesidir.

Sonuç

Irak’ın yıllar içerisinde hem ülke içinde hem de uluslararası manada karşılaştığı kriz ve çatışmalar kuzey komşusu Türkiye’yi kaçınılmaz olarak etkilemektedir. Bu sebeple Türkiye gerekli gördüğü yerlerde askeri üs ve kamp kurmuştur. 1980’lerden itibaren PKK’nın Kuzey ırak bölgesine yerleşmesi ve Türkiye içerisine geçiş yaparak terör eylemlerinde bulunması TSK’nın sahada askeri varlık göstermesini gerekli kılmıştır. PKK’nın kamplar kurarak yayılması karşısında Türkiye stratejik olarak üs ve kamplar tesis etmiştir. Bu üsler Türkiye’ye hem istihbarat hem de askeri manevra anlamında önemli katkılar sunmaktadır.

Suriye içerisinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatları bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir. Türkiye bölgesinde yaşanan istikrarsızlık ve çatışmalardan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Irak ve Suriye’de yaşanan otorite krizleri beraberinde terör unsurlarının palazlanmasına uygun bir ortam sağlamaktadır. Uluslararası aktörlerin de bölgeye gelmesi ve etki alanlarını genişletme çabaları Türkiye’nin bölgesel politikaları çerçevesinde sahada bulunmasını zorunlu hale getirmektedir. Türkiye de kendi güvenliği ve otonomisi için gereken adımları atmaktan çekinmemektedir.