Türkiye’nin ekonomik büyümesini hızlandıracak 10 öneri

Koronavirüs salgını küresel ekonomide resesyonu tetikledi. Gelişmiş ülkeler dahi ekonomilerinin daralma riskiyle mücadele ederken, Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu Başkanı Ömer Niziplioğlu, Türkiye’nin uzun vadede ekonomik büyümesini arttıracak önerilerde bulundu. İşte Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma mücadelesinde Niziplioğlu'nun önerileriyle şekillenen yol haritası...

Uluslararası seyahati bitiren, üretim çarklarını durdurarak piyasalarda şok dalgalar yaşanmasına neden olan koronavirüs (Covid-19) pademisi, beklenen küresel krizin habercisi oldu.

İşyerlerinin kapatılması, işsizliğin artması ve toplumsal hareketliliğin azalması, ekonomik açıdan uzun zamandır görülmeyen istatistiklerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. 

115
Ekonomistler, dünyanın en gelişmiş ülke ekonomilerinin bile beklenen krizi aşamayacağını sık sık tekrarlarken, veriler küresel ekonominin bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha da daralacağını gösteriyor.

Peki, Türkiye’nin bu daralmadan minimum düzeyde etkilenmesi mümkün mü?

Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu (ULİKAD) Başkanı Ömer Niziplioğlu, bu kapsamda Türkiye’nin gelirini artıracak önerilerde bulundu.

  Niziplioğlu’nun dikkat çeken önerileri şöyle: 
215

SANAYİ

Sanayi, ülkemizin kalkınmasına büyük fayda sağlayacak önemli bir sektör. Türkiye’nin uygun görülen il ve ilçelerine fabrikalar yapılmalı. İnsanlar geçinebilmek için memleketini terk edip, İstanbul gibi büyük şehirlere göç etmemeli. Üretim yapabilmek daha kolay olmalı. Nasıl ki kişi başına hastane ve okul düşünülüyorsa, aynı şekilde iş de düşünülmeli. 

Örneklemek gerekirse, pamuk ağırlıkla Çukurova'da, Amik Ovası'nda ve Harran Ovası'nda yetişir. Oysa Şanlıurfa'da da tekstil üzerine bir organize sanayi bölgesi oluşturulsa, oradan çıkan pamuk yine bölgeden çıkmadan ipliğe dönüşüp kumaş olacak. Hatta konfeksiyon ürünleri yapılıp İskenderun Limanı’ndan dünyaya yayılabilecek. 

Tekstil üretiminin büyük bölümünü Çin aldı. Bölgede büyük bir organize sanayi kurarak bu üretimi buraya alabilir, işsizliği bitirebilir ve milyarlarca dolarlık ihracat yapabiliriz. 

415