Türkiye’deki gençlerin en çok yaşamak istediği ülkeler belirlendi

Habitat Derneği ve Infakto RW ‘’Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali’’ isimli araştırma kapsamında önemli bulgular elde etti. Yapılan araştırma neticesinde her 3 gençten 1'inin yurt dışına yerleşmeyi planladığı saptandı. Peki Türkiye’deki gençler en çok hangi ülkelere yerleşmek istiyor?

Habitat Derneği ve Infakto RW ‘’Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali’’ isimli bir rapor yayımladı. Söz konusu raporda, gençlerin yaşamlarından memnuniyeti ve gelecekten ne denli umutlu olduklarına yönelik veriler toplandı. Yapılan araştırma neticesinde önemli bulgular elde edildi. 

2 Ekim-14 Kasım 2020 tarihlerinde kentsel gençlik nüfusunu temsil eden 16 ilde, 18-30 yaş arası toplam bin 230 genç ile yüz yüze yapılan araştırmaya göre yaşam memnuniyetinde 2017'ye kıyasla 13 puanlık bir düşüş gerçekleşti. Yaşamdan memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2017’de yüzde 71 iken 2020’de yüzde 58 olarak hesaplandı. Benzer şekilde 2017'ye kıyasla gelecekten umutlu olan gençlerin oranı da yüzde 67'den yüzde 57'e geriledi. 

Ayrıca her 3 gençten 1'inin yurt dışına yerleşmeyi planladığı saptandı. Peki Türkiye’deki gençler en çok hangi ülkelere yerleşmek istiyor?

119

Almanya

%22

219

ABD

%20 

Kanada

%8,5

419