Türk vatandaşlığına geçişte yeni şartlar getirildi

Resmi Gazete’nin 6 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan karara göre, yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına kabulündeki şartlarda değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete’nin 6 Ocak 2022 tarihli sayısında, “Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında değişiklik yapıldığı bildirildi.

Böylelikle, yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına kabul edilmesindeki şartlarda düzenleme yapıldı.

Türk vatandaşlığına geçiş için gerekli olan yeni şartlar ise şu şekilde sıralandı:

·      En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen.

·      En az 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.

·      En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.

·      En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.

·      En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutma şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.

·      En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

Yeni karar ile düzenlenen maddelerin yanı sıra yeni maddeler de eklendi. Buna göre, yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilecek.

Diğer yandan, vatandaşlık için belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankası’na satılacak. Satım sonucu elde edilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından elde edilen Türk Lirası tutarlar ise Türk Lirası cinsinden devlet borçlanma araçlarında 3 yıl süreyle tutulacak.