Teknolojik gelişimin ekonomiye etkisi

Her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte, dünya küresel bir köy haline geldi. Peki bu teknolojik gelişmeler hayatımızı ve ekonomimizi nasıl etkiledi?

Teknoloji nedir?

Teknoloji, insanoğlunun var olduğu günden itibaren elde ettiği tüm bilgileri pratik hayata dönüştürmesi olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle, bilimin ve tecrübelerin uygulanmasıdır. Küreselleşen dünya ekonomisinde teknoloji ülkeler arasında rekabeti belirleyici niteliktedir.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanoğlunun yaşamında pozitif etkiler yaşanmıştır. Özellikle tarım çağında, toprağı işlemede çeşitli teknolojik aletler kullanılmıştır ve teknolojik aletler sayesinde daha çok toprak daha kısa sürede işlenmiştir, aynı zamanda verimlilikte ciddi bir artış yaşanmıştır. Eski dönemlerde yalnızca insan gücü ve bir takım aletlerle işlenen toprak, teknolojinin gelişimiyle kullanılmaya başlanan çeşitli aletlerle hayatı kolaylaştırmış ve ekonomiye büyük oranda katkı sağlamıştır.

Sanayileşme döneminde ise, makinelerin geliştirilmesiyle birlikte kitle üretimi yapılmaya başlanmıştır. Böylece arzın talebi geçmesiyle ürün fiyatları ucuzlamış ve kullanımları yaygın hale gelmiştir. Sanayi çağının teknolojisi olarak bilinen buhar makineleri, her ne kadar kömür ocaklarında geliştirilmişse de, kısa sürede vapurlarda, trenlerde, fabrikalarda ve çeşitli alanlarda uygulanmıştır. Fabrikalara uygulanmaya başlamasıyla, kitle üretimi de başlamıştır.

Üretim maliyetlerinde önemli düşüşler meydana gelmiş, bu erken dönemde istihdam düşmemiştir. Elektriğin icadı ve elektrik motorlarının kullanılmaya başlamasıyla maliyetler bir kez daha düşmüş ve teknoloji yoğun fabrika alanlarında da insanların yükünü  hafifleterek zaman ve maddi açıdan tasarruf sağlamıştır.

Bilgi çağında ise, sermaye büyük ölçüde bilgi teknolojilerine kaymış ve bilgiden para kazanılmaya başlanmıştır. Örneğin; elli yıl önce Facebook adındaki bir sosyal paylaşım platformundan bahsedilerek değerinin nerdeyse 500 milyon dolar  olacağından söz edilseydi kimse bunu ciddiye almazdı. Bu ve bunun gibi benzeri durumlar ise günümüzde gerçekleşmektedir.

Teknolojinin kullanımı, insanoğlunun yaptığı işi kolaylaştırma, ucuzlatma ve hızlandırma gibi çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bu hız ve verimlilik sayesinde ülkenin ekonomisi gelişmiştir fakat bu gelişme ve uygulamaların sonucunda geçmişe göre daha az insan gücü kullanılarak işlemler yapıldığı için bu kez istihdam sorunu meydana gelmiştir.

Öte yandan teknoloji alanında çok hızlı bir değişim dönüşümün yaşanmaktadır. Üretilen her yeni ürün, bir öncekinden daha fonksiyonel olacak şekilde tasarlanıyor ve AR-GE çalışmalarına büyük oranda yatırım yapılıyor. Bu bağlamda cep telefonları söz konusu durumun en net örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte hayatımıza giren internet kavramının yaygınlaşmasıyla, dünya düresel bir köy haline dönüşmüştür. Yapılmak istenen tüm finans ve borsa işlemleri 24 saat işleyen bir sisteme dönüşmüştür. Bu süreç, tüketiciyi dünyanın her yerinden haberdar hale getirmiş, dünyanın neresinde üretilirse üretilsin, üretilen ürünlerden tüketicinin bilgi sahibi olması sağlamıştır.

Sonuç olarak tüketicilerin bilgi düzeyi artmış ve bununla birlikte tatmin seviyelerinde de paralel olarak artış yaşanmıştır. Artık tüketicileri memnun etmek oldukça zor hale gelmiştir. Bu durum ise, üreticileri sürekli yeni ürün üretme ve inovatif davranmaya zorlamıştır. Burada, teknolojinin sürekli daha kaliteli ve farklı ürünler bekleyen insanlar meydana getirdiği ve üreticileri ise bu yüksek kalite ve yenilik beklentilerini karşılamaya zorladığı gibi bir kısır döngü meydana getirdiği söylenebilir.