Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Marmara Üniversitesi'ne geri döndü

24 Temmuz 2020'de yeniden cami statüsüne dönmesi kabul edilen Ayasofya'ya baş imam olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, görevinden ayrılarak Marmara Üniversitesi'ne geri döndü.

Danıştay 10. Dairesi'nin aldığı kararın ardından 2729 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile cami statüsüne yeniden dönen Ayasofya Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı olarak Prof. Dr. Mehmet Boynukalın atanmıştı.

Yeni Anayasa çalışmaları, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajlar ile tepkilerin odağında yer alan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, görevden alınmayı talep etti. 

Geçici görevlendirme ile Ayasofya Baş İmamı olarak vazife yapan Prof. Dr. Boynukalın, talebine olumlu yanıt alarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

PROF. DR. MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Boynukalın, ilk ve orta öğretiminin ardından 1992 yılında el-Ezher Üniversitesi'nden mezun oldu. 

1995 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 

"Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar" başlıklı tezi ile 1999 yılında İslam Hukuku alanında doktor ünvanı alan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 2000-2001 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen tefsir projesinde uzman olarak görev aldı. 

İmam Maturidi'nin meşhur tefsiri "Te'vilatu'l-Kuran" isimli eserinin neşredilmesinde aktif olarak rol oynayan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 2001-2006 yılları arasında bilimsel çalışmalarını sürdürmek amacıyla İngiltere'de bulundu. 

2006-2011 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) bünyesinde İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslâm Ansiklopedisi heyet üyesi olarak görev aldı. 

2011 yılında doçentlik, 2018 yılında ise profesörlük ünvanını, Haziran 2020'ye kadar görev yaptığı Şehir Üniversitesi'nden alan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Hanefi Mezhebi'nin kurucu imamlarından İmam Muhammed eş-Şeybani tarafından kaleme alınan el-Asl'ı neşretti. 

İngilizce ve Arapça bilen Prof. Dr. Mehmet Bonukalın evli ve dört çocuk babasıdır.