Otonom sistemler ülkelerin kaderini belirleyecek!

Dünya üzerinde ve ülkemizde yaşanan askeri teknolojik gelişmeler savaşlara katılan ya da katılmayan ülkelerde göstermiştir ki insansız hava kara ve deniz araçlarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu araçların gün geçtikçe daha sık kullanılmaya başlanılması ise gözlerden kaçmamaktadır. Harp sahalarının artık vazgeçilmezi olan otonom ve insansız savunma silahlarının önemine dair detaylar haberimizde…

Günümüz teknolojisinde yaşanan gelişmeler askeri teknolojilere de yansımakta dünyada ve ülkemizde etkisini göstermektedir. Gelişmekte olan insansız silah sistemlerinin yapay zeka ile ortak hareket etmesi ülkelerin harp stratejilerinin karakteristik yapısını da önemli ölçüde değiştirmektedir. Bu gelişmeler sonucunda askeri teknolojilerde yaşanan gelişmelerin hem ülkelerin ekonomisini hem de dış politikasını doğrudan etkilediği görülmektedir. 

113

Özellikle değişen harp koşulları göz önüne alındığında ortaya çıkabilecek tehditlerin bertaraf edilmesi adına üzerine en çok görev düşen mekanizmanın insansız silah sistemlerinin olduğudur. Bu durum temel nedeni ise günümüz dünyasında devletlerin karşısına çıkıp tehdit oluşturan resmi olmayan yapılanmaların tamamında kullanılan yöntemlerin konvansiyonel yöntemler ile mücadelelere karşı hazırlandığı bilinmektedir. Gayr-i resmi yapılanmaların gelişen teknolojiyle son zamanlarda kullandıkları yöntemler daha çok mobil ve dinamik bir yapı üzerinden, özellikle sivillerin ön planda tutularak, devletlerin mücadelesini zorlaştırmaya ve hem psikolojik hem de ekonomik olarak bir yıpratma mücadelesine dönüştürmeyi amaçlamaktadırlar.

213

İNSANSIZ SİSTEMLER SAYESİNDE ASKERİ HARCAMALAR DÜŞÜYOR! 

İnsansız silah sistemlerinin kullanımıyla askeri maliyetler çok ciddi bir şekilde azaltılmış, askeri personel kullanımı düşmüş olup operasyon esnasında dinamik unsurlara karşı insani bir zayiat verilmediği ya da çok daha az zayiatlar verildiği bilinmektedir. Bu etkenler ülkelerin gelecek askeri plan ve programlarını ülkelerin geleceği açısından oldukça etkili bir hale getirdiği ve getirmeye devam ettiği bilinmektedir. 

İNSANSIZ SİLAH SİSTEMLERİ BİR BÜTÜNDÜR ! 

İnsansız kara-hava-deniz araçları her ne kadar tek başına bir görevi ifa etse de bir bütün içerisinde harp tabiriyle tümleşik kombat olarak harekatta yer aldığı zaman daha başarılı olduğu ülkelerin kendini savunması adına daha etkili ve önemli olduğu görülmektedir. Ülkemizde de en çok popüler olan insansız sistemlerden birisi insansız hava araçlarıdır. Dünya tarihine baktığımız zaman ilk olarak 1849 yılında Avusturya tarafından, İtalya‟nın Venedik şehrine pilotsuz balonlarla yaptığı hava saldırısıyla kullanılmaya başladığını kabul edilir. Bu tarihten sonra ilk insansız uçak 1916 yılında tasarlanmış ve ilk uçuşunu 1918 yılında gerçekleşmiştir. İHA‟ların kullanımı 2‟nci Dünya Savaşı, Bosna-Hersek, Kosova, Afganistan, Irak, Suriye çatışma alanlarında gelişerek devam etmiştir. Bugün gelinen noktada birçok havacılık otoritesi tarafından Joint Strike Fighter (JSF) kapsamında üretilmekte olan 5.nesil F-35 savaş uçağının son insanlı savaş uçağı olacağı bundan sonra geliştirilecek savaş uçaklarının kokpitte pilotun yer almayan 6.nesil savaş uçakları olacağı da askeri uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. 

413