Hristiyanlar için Paskalya Bayramı'nın önemi nedir?

Paskalya ne zaman 2020 yılında da araştırılan konulardan birisi oldu. Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramlardan birisi olan Paskalya Bayramı, birçok geleneğiyle bilinmektedir. Kelime kökeni İbranice’ye dayanan paskalya “dokunmadan geçmek” anlamına gelmektedir. İsrailoğulları’nın Mısır’daki kaçışını ifade etmektedir. İşte, Paskalya Bayramı hakkında merak edilenler…

Hristiyan alemi tarafından kutlanan en önemli ve en eski bayramalardan biri olan Paskalya’da Hz. İsa’nın yeniden dirilişi (Paskalya Bayramı) kutlanmaktadır. Kutlanma dönemi Katolik ve Ortodoks kiliselerine göre farklılık gösterse de yaklaşık olarak Mart ile Nisan sonuna kadar olan dönemi kapsar. Kiliseler arasındaki zaman farkının kaldırılması için modern dünyada belirli bir tarih belirlenmeye çalışıldı. Nisan ayının ikinci Pazar günü üzerinde dulsa da uygulama hayata geçmedi. Dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü, Kıyam Yortusu ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.

Yahudilerin kutladığı Pesah yani ‘Hamursuz Bayramı’ ve Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer. Paskalya İngilice’de Easter olarak bilinirken diğer Batılı diller de Eastre, Ostern ya da Pasen, Paskar gibi isimlerle anılır. Türkçe’ye Rumca’daki Pashalia sözcüğünden türeyerek girmiştir. Kelime ‘geçiş, geçmek’ anlamına geliyor.

PASKALYA’SA HANGİ RİTÜELLER UYGULANIR?

Hristiyanlar tarafından kutlanan Paskalya, İsrailoğlulları’nın Mısır’dan kaçışını ifade eder. Hristiyanlar için en önemli bayram olan Paskalya’da, Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra diriliş kutlanır. Hz. İsa’nın milattan sonra 29-33 yılları arasında çarmıha gerildiği belirtilse de Paskalya bayramına dair en eski kayıtlar 2’inci yüzyıla aittir.

Paskalya’nın kutlanışında genellikle tek bir yöntem yoktur. Kutlanış ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Kilisede yapılan ayinler dışında en yaygın kutlama şekli Hristiyanlığa inananların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve farklı renklere boyanan, haşlanan Paskalya yumurtası hediye etmesidir. Genellikle yapılan ritüellerin başında kiliselerdeki ayinler, Paskalya günü için evlerde yapılan özel çörekler, yakılan mumlar ve beraberinde edilen dualar gelir.

Hristiyan alemi tarafından kutlanan en önemli ve en eski bayramalardan biri olan Paskalya’da Hz. İsa’nın yeniden dirilişi (Paskalya Bayramı) kutlanmaktadır. Kutlanma dönemi Katolik ve Ortodoks kiliselerine göre farklılık gösterse de yaklaşık olarak Mart ile Nisan sonuna kadar olan dönemi kapsar. Kiliseler arasındaki zaman farkının kaldırılması için modern dünyada belirli bir tarih belirlenmeye çalışıldı. Nisan ayının ikinci Pazar günü üzerinde dulsa da uygulama hayata geçmedi. Dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü, Kıyam Yortusu ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.

Yahudilerin kutladığı Pesah yani ‘Hamursuz Bayramı’ ve Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer. Paskalya İngilice’de Easter olarak bilinirken diğer Batılı diller de Eastre, Ostern ya da Pasen, Paskar gibi isimlerle anılır. Türkçe’ye Rumca’daki Pashalia sözcüğünden türeyerek girmiştir. Kelime ‘geçiş, geçmek’ anlamına geliyor.

PASKALYA’SA HANFİ RİTÜELLER UYGULANIR?

Hristiyanlar tarafından kutlanan Paskalya, İsrailoğlulları’nın Mısır’dan kaçışını ifade eder. Hristiyanlar için en önemli bayram olan Paskalya’da, Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra diriliş kutlanır. Hz. İsa’nın milattan sonra 29-33 yılları arasında çarmıha gerildiği belirtilse de Paskalya bayramına dair en eski kayıtlar 2’inci yüzyıla aittir.

Paskalya’nın kutlanışında genellikle tek bir yöntem yoktur. Kutlanış ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Kilisede yapılan ayinler dışında en yaygın kutlama şekli Hristiyanlığa inananların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve farklı renklere boyanan, haşlanan Paskalya yumurtası hediye etmesidir. Genellikle yapılan ritüellerin başında kiliselerdeki ayinler, Paskalya günü için evlerde yapılan özel çörekler, yakılan mumlar ve beraberinde edilen dualar gelir.

BÜYÜK ORUÇ NEDİR?

Paskalya, oruçla geçen beş haftalık bir hazırlık dönemi ile son haftayı kapsar. Paskalya Günü’nde ise sona erer. Söz konusu dönem ‘Lent’ olarak adlandırılır ve Hristiyanlar bu dönem boyunca hiçbir hayvansal gıdayı tüketmezler.

2’inci yüz yılda kaleme alınan Didakte kitabına göre. Hz. İsa inananlara çarşamba ve cuma günü oruç tutulmasını buyurmuştur. 2’inci yüzyıldaki kiliselerin bu orucu Driliş Bayramı’ndan önce (Paskalya) tuttukları bilinmektedir.

Paskalya, oruçla geçen beş haftalık bir hazırlık dönemi ile son haftayı kapsar. Paskalya Günü’nde ise sona erer. Söz konusu dönem ‘Lent’ olarak adlandırılır ve Hristiyanlar bu dönem boyunca hiçbir hayvansal gıdayı tüketmezler.

2’inci yüz yılda kaleme alınan Didakte kitabına göre. Hz. İsa inananlara çarşamba ve cuma günü oruç tutulmasını buyurmuştur. 2’inci yüzyıldaki kiliselerin bu orucu Driliş Bayramı’ndan önce (Paskalya) tuttukları bilinmektedir.