Osmanlı'da askeri ve siyasi güç

Osmanlı Devleti’nin altı asır boyunca güçlü bir devlet olarak üç kıtaya hakim olmasının temellerinde askeri teşkilatın payı oldukça büyüktür. Ordu; Birbiriyle koordineli olarak çalışan KapıKulu Askerleri, Eyalet Askerleri ve Deniz Kuvvetleri şeklinde üç sistem üzerine bina edilmişti.Yüzyıllar boyunca, dünyanın en hızlı ve güçlü savaş oyunlarını çok iyi uygulayabilen, günün teknolojik gelişmelerine hemen adapte olabilen çok uluslu ordulardan birisiydi.

Osmanlı’nın askeri başarılarının ardındaki bu sırrı meşhur Rus Generali Mikhail Grigoryevich Chernyaev şu cümlelerle itiraf eder: “Burada ordular meydana getirmek mümkün. Bu orduları ölüme doğru sürmek mümkün. Ben bu imkanlardan bol bol istifade ediyorum… Fakat meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Osmanlı’nın yaşayan hatıraları! Üç dört yüz yıl önce her kudreti ve her milleti yenen Osmanlılar şimdi de silinmez hatıralar ile her teşebbüsü sendeletiyorlar.Ölümden korkmayanlar bu hatıralardan korkuyorlar.Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum.Demek ki, yalnız Osmanlıları değil, onların tarihini de yenmek lazım.Bu vaziyette ben, Osmanlıların, düzinelerle milleti idare edebilmelerindeki muvaffakiyetli sırrı da anlıyorum: Onlar, milletleri bir kere yeniyorlar. Fakat kazandıkları zaferi ruhlarda ve nesillerde yaşatmayı biliyorlar. Bir değil, birkaç ihtilal bile Osmanlı’nın iliklere işleyen gizli hakimiyetini yıkmaya kafi gelmeyecek.Osmanlılarda yalnız bir sonsuz bir cesaret değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası da varmış.Zaten yarı Avrupa’yı asırlarca hakimiyet altına almak başka bir türlü mümkün olamazdı.” 

16

İnsanları yükselten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının iffetli olması.Bu iki meziyetin yanı başında her iki cinsi kadınla erkeği şereflendiren tek bir fazilet vardır: Vatana icabında herşeyi tereddütsüz feda edecek kadar bağlı olmak.Bu meziyetler ve bu fazilet en büyük kahramanlığı; hayatın elemine, kederine karşı fütursuz kalmayı ve ağır hadiselerin acılarına göğüs germeyi doğurur. İşte Osmanlılar bu çeşit kahramanlardandır ve ondan dolayı Osmanlılar öldürülebilirler, lakin mağlup edilemezler.  (Napolyon Bonapart) 

26

Dünya yüzünde hiçbir prens gerek iaşe ve gerekse teçhizat bakımından böyle ordulara sahip değildir. Zapturaptı son derece mükemmel olan bu kuvvetlerin bir konağa indikleri zaman bir kargaşalık ve sıkıntı meydana getirmemeleri de ayrıca takdire değer. (Demetrios Chalkokondyles) 

Gayret ve dürüstlüğün muharebede ne kadar ileri gittiğini görmek çok hayret verici bir şeydir. (…) Eğer askerler hırsızlık yapar veya dövüşürlerse kelleleri gider veyahut bir hayli sopa yerler.(…) Yeryüzündeki en ilahi disiplin Türk askerlerindedir.   (Guillaume Postel)

46