Orman yangınlarını söndürmede yapay zeka desteği

Hava sıcaklıklarının artmasıyla ülkemizde ve dünyada artan orman yangınları yetkilileri daha hızlı ve etkili çözümler üretmeye yöneltti. Ülkemizde ve dünyada ne gibi önlemler çözümler geliştiriliyor? Yapay zeka orman yangınlarıyla nasıl mücadele edecek? Detaylar haberimizde…

Orman yangınları küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları itibarıyla bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin başında gelmektedir. Yangınlar, dünya çapında her yıl milyonlarca hektar orman alanının yanmasına, önemli miktarda yangınla mücadele masrafına, reaksiyonel değer ve hatta can ve mal kayıplarına neden olabilen önemli bir tehdittir. Artan nüfus ve aşırı tüketim doğal kaynakların özellikle ormanların hızla yok olmasına neden olmaktadır. Yangınlar sonucu olan bu kayıp; erozyon, kütle kaybı, su kaynaklarının bozulması, hava kirliliği, çölleşme, sel, heyelan ve çığ gibi felaketleri de beraberinde getirmektedir. 

110

Ülkemiz ormanlarının büyük bir bölümü üzerinde bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu iklim özellikleri sebebi ile yoğun bir yangın tehdidi altında bulunmakta ve her yıl çeşitli sayıda orman yangını sonucu önemli ölçüde orman varlığı zarar görmektedir. Kahramanmaraş’ tan başlayıp Akdeniz ve Ege’yi takiben İstanbul'a kadar uzanan 1700 kilometrelik sahil bandının 160 km derinlikteki bölümü orman yangınları bakımından çok büyük hassasiyet göstermektedir. Ülkemizdeki orman yangınlarının % 90’ı bu bölgede meydana gelmektedir. Orman yangınlarından dolayı meydana gelen zararı azaltmanın en etkili yolu, koruyucu önlemlerin yanı sıra yangını olabildiğince hızlı tespit ve ona müdahale etmektir.

210

Orman yangınlarını tespit ve erken müdahale için ülkemizde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizdeki mevcut orman varlığını korumak amacıyla, yapay sinir ağ temelli çok algılayıcılı veri birleştirmesi kullanılarak bir Orman Yangını Önleme ve Yönetim Sistemi (ORYÖS) tasarlanmıştır. Veri birleştirme tekniği, bir tek algılayıcı kullanılarak elde edilen sonuçlardan daha da geliştirilmiş hassasiyet elde etmek için çeşitli algılayıcılardan aldığı veriyi ve ortak olan veri tabanından aldığı ilgili bilgileri birleştirmektedir.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELENİN SIRRI: ORMANLARI TANIMAK!

Ülkemizde ise Tarım ve Orman Bakanlığının son günlerde artan orman yangınlarından dolayı erken müdahale için teknolojik çözümlere adım atıldı. Erken tespit ve müdahalede insansız hava araçları kullanılırken yapay zekanın da müdahale koordinasyonunda önemli rol sağladı. İnsansız hava araçlarıyla geniş gözetlemeler yapılarak hem yangının boyutu daha hızlı tespit ediliyor hem de söndürme esnasında bu araçlardan elde edilen bilgilerle nokta atışı müdahale yapılabiliyor .

410