Türkiye'de nükleer enerji santralleri hangileri?

Erdoğan ve Putin’in katıldığı tören ile Türkiye’de Akkuyu Nükleer Santrali’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Türkiye’nin nükleer enerji üretimine dair önemli bir adım olan bu gelişmenin ardından nükleer enerjiye dair sorular yeniden gündeme geldi. Nükleer enerji nasıl elde edilir? Zararları ve yararları nelerdir? Bu tartışmalar devam ederken, dünyanın enerji kullanımının yüzde 11’ini oluşturan nükleer enerjiyi hâlihazırda 30 ülke kullanıyor.

Dünya tarihinde nükleer enerjinin yerine bakıldığında, nükleer santrallerin ilk kez kurulması 1942 yılına dayanıyor. 1951 yılında Deneysel Üretken Reaktörü ise elektrik üreten ilk nükleer reaktör olma özelliğini taşıyor. Bunun yanı sıra bir topluluğa enerji sağlamak için tasarlanan daha büyük çaplı ilk nükleer santral 1954'te Obninsk, Rusya'da kuruldu.

DÜNYADA ve TÜRKİYE'DE NÜKLEER ENERJİ KULLANIMI

Nükleer santrallerin yararları ve zararları tartışma konusu olsa da dünyada 30 ülkede 449 nükleer reaktör bulunuyor. Bunların yanı sıra, 19 ülkede 50 nükleer reaktör yapımı devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren bağımsız bir organizasyon olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından yayınlanan raporlara göre, enerji kullanımında öne çıkan ülkeler ABD, Çin ve Fransa.

Dünya Nükleer Birliği'ne göre, nükleer enerji dünya elektriğinin yaklaşık yüzde 11'ini oluşturuyor ve 450 reaktör 424 GW güç sağlıyor ve bu da onu dünyadaki en büyük ikinci düşük karbonlu güç kaynağı yapıyor.

(Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Güç Reaktörleri Bilgi Sistemi (PRIS) verileri)


YENİLENEBİLİR, TEMİZ ENERJİ

Bir nükleer santral kurulup çalışmaya başladığında, ürettiği elektrik düşük uranyum maliyeti nedeniyle daha ucuzdur. Rüzgâr ve güneş enerjisinin aksine nükleer enerji, bir yıla kadar kesintisiz çalışabilen güvenilir bir enerji kaynağıdır.

Nükleer enerji santralleri yenilenebilir, temiz enerji üretirler. Sera gazı emisyonunun düşük olması sebebiyle küresel ısınma açısından da daha avantajlıdır. Ayrıca elektrikli ulaşımın vaat ettiği karbon emisyonunun azaltılması noktasında da nükleer enerjinin kullanımı, bu anlamda tam potansiyele ulaşılmasını sağlayacaktır.

NÜKLEER ENERJİYE NEDEN KARŞI ÇIKILIYOR?

Çernobil ve Fukuşima gibi olaylar sebebiyle nükleer enerji santrallerine endişe ile bakılır. Radyoaktif atık depolama tesislerinin sızıntı yapması veya patlaması gibi ihtimaller bulunmakla birlikte bu atıkların daha sonrasında tesis yakınında bulunan toprak ve yeraltı sularını kirletmesi muhtemeldir. Nükleer santral yakınlarında bulunan yerleşim bölgesindeki insanlar ve organizmalar için ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.