Neden savaşıyoruz?

İnsanlar, varoluşlarından itibaren genel olarak savaşma eğilimi içindedir. Kimi zaman yönetimdeki kişilerin alevlendirdikleri savaşlar, kimi zaman da kişisel nedenlerin büyümesi sonucunda yaşanabiliyor. Aslında insanlık tarihinin en büyük dramlarını içeren savaşlarının nedenlerini görebilmek için, tarihte bir gezinti yapmak daha aydınlatıcı bilgiler sunacaktır.

Bazı insanlar için özgür olmak, hayatta kalmaktan daha çok anlam ifade eder. Bu nedenle gördüğü bütün politikaları, kendi özgürlüğü için tehlike sayabilir. Halk, sürekli savaşmaya ikna durumuna getirilmeye çalışılır. Aslında yönetenin istekleri yerine getirilir ancak insanların inandıkları şey özgürlük duygusudur.

121

Dinler tarihinde dahi, ilk cinayet ve savaşlar yer almakta ve insanların her zaman kendi eliyle ürettikleri nedenlerden oluşan savaşlar görülmektedir. Sümer mitolojisinde dahi Kabil- Habil hikayesine benzer Emeş- Enten ve Lahar- Aştan hikayeleri, ilk cinayetler olarak kabul edilmektedir. Bazı yorumculara göre bunlarla aşılanmak istenen mesaj; insanlığın birbirini öldürmesi gerektiği, insanın yaratılışı öldürmek ve yok etmek üzerine kurulu olduğu gibi bakış açılarını yaymaktır.

221

Günümüzde insan ömrü maksimum olarak 80 yıl olarak bilinmektedir. Peki sonu bilindiği halde, niye insanlar sürekli birbirlerini öldürmek üzere savaşmaktalar? Savaş, insanlık yapısından doğan bir gereksinim mi?

Günümüzde yatırımların çoğu, güvenlik ve askeri alanlara yapılmaktadır. Burada da amaç, aslında insanların güvenliğini sağlamaktır. Ancak aslına bakılırsa, insanlar güvensizlik ortamını kendileri yaratıp sonra da bu güvensiz ortamın kendilerine zarar vereceğini düşünüp kendilerini korumak için savaş düzenini yaratmışlardır.

‘Neden savaşıyoruz?’ çok önemli bir soru. Frank Capra, II. Dünya Savaşı için ABD Savunma Bakanlığı tarafından askeriye elemanlarını bilgilendirmek ve aslında halka ‘savaşmak zorundalığı’ fikrini yerleştirmek için bu adı taşıyan bir belgesel serisi çekmiştir. Belgesel tam olarak bu sorulara cevap verme adına çekilmiş ancak yönlendirici unsurlar da bir hayli kullanılmıştır. 

421