Nazi subaylığından CIA'e uzanan bir öykü: Reinhard Gehlen

Dünyanın en fazla merak edilen istihbarat örgütlerinden The Bundesnachrichtendienst (BND), geçmişte bünyesine kattığı bir isim ile yeniden gündeme geldi. Nazi subaylığından BND'nin başkanlık koltuğuna uzanan Reinhard Gehlen kimdir?

Son olarak, BND ve Amerikan istihbaratı CIA'in ortaklaşa 100'den fazla ülkede hükümetlerin şifreli haberleşmelerini yıllarca izlemesi ile gündeme gelen Alman istihbaratı, bir kez daha Reinhard Gehlen ismi ile gündeme geldi. 

Nazi subayı iken CIA'e ajan devşirme noktasına uzanan Reinhard Gehlen kimdir?

Reinhard Gehlen, Naziler Sovyetler'e saldırıp Moskova ve Bakü üzerine yürümeye başlayınca bu orduların istihbaratının başına geçti. Tek bir amacı vardı: Doğu haklarından ajanlar ve muhbirler devşirmek.

Bu görevi sırasında yaklaşık 4 bin kişiden oluşan ajan ve muhbir ağı kuran Gehlen, savaşın bitiminde ABD askerlerine teslim oldu ve "Gehlen Örgütü" olarak adlandırılan ajan ve muhbir ağını Sovyetler'le mücadele edebilmesi için ABD'nin hizmetine sundu.

Merkezi Haberalma Örgütü CIA 1947 yılında kurulmuştu. Ancak ABD'nin o dönem Avrupa ve Asya'da yaygın bir istihbarat örgütlenmesi yoktu. Eldeki tek yapılanma, askeri istihbarat ve operasyon örgütü olan OSS'ydi.

İkinci Dünya Savaşı sonuçlanıp, ABD ve Sovyetler Birliği ideolojik olarak karşı karşıya gelince Amerikalılar, "düşmanımın düşmanı" felsefesi doğrultusunda, savaş sırasında Doğu Cephesi'nde Sovyetler Birliği'ne karşı istihbarat faaliyet yürüten eski Nazileri işe almaya başladı.

Bunlar arasında dikkat çeken en önemli isim Reinhard Gehlen'di. Katolik bir aileye sahip olan Reinhard Gehlen, 1902 yılında doğdu. Harp okuluna yazıldıktan sonra 1921 yılında hafif topçu teğmeni olarak kıta görevine başladı. Almanya'nın Sovyetler'e yönelik kara taarruzu Barbarossa Harekatı'nın planlayıcıları arasında yer aldı.

Nazi ordusu Sovyetler'e girince Gehlen FHO (Doğu Orduları Yabancı Ordular Soruşturma Birimi) başkanlığına getirildi. Amaç Sovyet savaş esirleri arasında bulunan doğu halkları askerlerinden oluşan lejyonlar kurmaktı. Bu lejyonlar sayesinde Kızıl Ordu'nun cephe gerisinde gerilla faaliyetinin sürdürülmesi hedefleniyordu.

Kurulan lejyonlardan birisi de Türkistan Lejyonu'ydu. Gehlen Hırvat Çetniklerden Fin milliyetçilerine, Ukrayna ulusçularından Özbek Türklerine kadar uzanan geniş bir istihbarat ve operasyon ağının başındaydı. Almanya'nın yenileceğini gören Gehlen, Hitler tarafından görevden alındı. Gehlen Amerikalıların er ya da geç Sovyetler'e karşı mücadelede kendisi gibi Almanların yardımına ihtiyaç duyacağını görüyordu.

Gehlen, savaş bitince Sovyetler Birliği üzerine eşsiz bir askeri istihbarat arşivi, çok geniş bir casus ağı ve kurmay heyetiyle, Bavyera'daki Amerikalılara teslim oldu. Değeri anlaşılamadığı için savaş esirleri kampına gonderildi. Ancak Kızıl Ordu nun istihbaratı GRU onun peşindeydi ve Amerikalılara sürekli Gehlen'i soruyorlardı.

Bu sayede Gehlen'in önemini kavrayan Amerikalılar onu arşiviyle birlikte Washington'a götürüp sorguladılar. Gehlen'in sorgusunda Amerikalılara bahsettiği ve anlattığı her şey zaman içinde doğrulanmaya başladı. Bunun üzerine Amerikalılar Gehlen'i 1946'da istihbarat faaliyetlerinde bulunması için Almanya ya götürdüler.

Böylece Gehlen 350 Alman görevliyle birlikte karargahını kurdu.1956 da Alman Dış İstihbarat Örgütü (The Bundesnachrichtendienst) BND'nin başına geçti. 1968 yılında emekli olana kadar bu görevini sürdürdü.