Küresel Para Kuruluşları 'büyük finansal çöküşü' ifşa etti

Finansal sistem çöküşü ve yeni küresel para sistemine geçişin resmen ilan edildi. Merkez Bankalarının altın depolarını doldurarak yeni sistem hazırlıkları ve IMF'nin yeni dijital para sistemine geçiş için başlattığını ilan ettiği "Yeni Bretten Woods" sistemini Stratejist Hamza Yardımcıoğlu yorumladı.

Küresel ekonomi pandemi nedeniyle özellikle 2020’nin ikinci çeyreğinde İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en ağır ekonomik krizi yaşarken, küresel ekonominin patronları da çıkış yolları arıyor. Pandemi öncesinde üretkenlik artışı ve büyüme hızında yavaşlama sorunuyla karşı karşıya olan, ticaret savaşının yaşandığı küresel ekonomi, pandemiyle ağır bir yara aldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 15 Ekim’de Dünya Bankası ile ortak düzenledikleri yıllık toplantıda yaptığı konuşmada “Bugün yeni bir Bretton Woods anındayız” diyerek çıkış yoluna işaret etti.

BRETTON WOODS NEDİR?

Bretton Woods, ABD’nin kuzey doğusunda New Hampshire eyaletindeki bir yerleşimin adı. Savaş sona ermeden bir yıl önce 1944 yılında Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı’nın ardından burada imzalanan Bretton Woods anlaşmasıyla yeni bir uluslararası para sistemi ile ABD ve dolar merkezli yeni bir finansal sistem ortaya çıkmıştı. IMF ve Dünya Bankası da Bretton Woods sisteminin başat kurumları olarak bu anlaşmanın ardından kurulmuştu.

Georgieva da IMF’nin kuruluşuna atıfta bulunarak Bretton Woods’un anlamını “Kurucularımız iki büyük görevle karşı karşıyaydı: Savaş kaynaklı yıkımın üstesinden gelmek ve savaş sonrasında daha barışçıl, daha müreffeh bir dünyanın temelini atmak” ifadeleriyle anlattı.

“Yeni Bretton Woods” sözleri akla “Acaba IMF Başkanı dolar merkezli sistemin yerine yeni bir uluslararası para sistemi mi öneriyor” sorusunu getirse de konuşmada bu yönde bir ifade yer almadı.

Stratejist Hamza Yardımcıoğlu, IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın açıklamalarını kendi YouTube sayfasında yayınladı bir video ile analiz etti.

‘‘FİNANSAL SİSTEM DEĞİŞECEK’’

Finansal sistem çöküşü ve yeni küresel para sistemine geçişin resmen ilan edildiğini belirten Yardımcıoğlu, ‘‘Merkez Bankalarının altın depolarını doldurarak yeni sisteme hazırlıkları, bu konuyla ilgili yaptıkları açıklamalar ve son olarak IMF'nin yeni dijital para sistemine geçiş için başlattığını ilan ettiği "Yeni Bretten Woods" hareketi tarihi önemdeki olaylar olarak karşımıza çıkıyor’’ dedi.

‘’Daha öncede söylediğim gibi 2020, Büyük Buhran ve ardından gelecek Büyük Reset... ‘’ hepsi birbiriyle bağlantılı. Küresel para sistemi artık değişecek ve biz hazırlığımızı yaptık diyorlar.